Økokrim kan ha brutt taushetsplikten

20/08/2010 by

Økokrim kan ha brutt taushetsplikten.

Det sås nå tvil om Økokrims handlinger i forbindelse med utlevering av dokumenter til Brasilianske myndigheter kan være lovstridig. Sivilombudsmannen ber Økokrim forklare det rettslige grunnlaget for at de har utlevert delvis taushetsbelagte opplysninger om Arvid til brasilianske myndigheter.

Slike opplysninger skal i henhold til norsk innstruks kun gis dersom det gjelder en straffbar handling, og “når dette finnes ubetenkelig”.
Økokrim må svare på hvordan de vurderte henvendelsen i forhold til dette.

I følge Økokrim så hadde de ikke noen mistanke til Arvid da opplysningene ble gitt – og de har pr. i dag fortsatt ingen mistanker til Arvid.

Brasilianske myndigheter ønsket informasjon om hvordan Arvid hadde tjent pengene han hadde insvestert i Brasil, og dette ba de altså Økokrim sjekke opp. Det er dette Sivilombudsmannen ber om en forklaring på.

Hele grunnlaget for rapportene som ble oversendt – og som utløste arrestasjonen av Arvid – kan muligens være lovstridig. Det blir spennende å se hva Økokrim svarer.

NRK skriver: (link)

Halvannet år uten å sjekke saken.

I oktober 2007 overleverte Økokrim en ny og endelig økonomisk rapport til Brasil. Vedleggene viste at pengene Birkeland investerte i egen restaurant og bolig i Brasil var skattet og ført ut av Norge på lovlig vis.

Sivilombudsmannen spør Økokrim om de vurderte å forvisse seg om denne rapporten hadde kommet fram til rett instans i Brasil, noe det viste seg at den ikke hadde gjort. Det tok halvannet år før Økokrim bestemte seg for å sende rapporten på nytt i april 2009, etter at NRK Trøndelag tok opp saken. Men fortsatt er vedleggene ikke oversatt til portugisisk.

Selv om ikke Norge folkerettslig er forpliktet til å oversette, antyder SOM at Økokrim bør vurdere å gjøre dette, slik at Birkelands sak blir opplyst best mulig.

Se hele artikkelen hos NRK her.

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3