Dagbok 11.06.11

14/06/2011 by

Ambassadebesøk og norsk satsing i nord øst Brasil.

Når jeg en alt for sjelden gang trekker ned til bassengområdet for å benytte leilighetskompleksets fasiliteter slår det meg hvorfor jeg ble så fasinert av nord-øst Brasil.  Et fortreffelig klima der selv uværsdager aldri sender tempen under 20 dager gjør noe med de fleste mennesker.  Det er ikke uten grunn at nordboere valfarter varmere strøk og i stort antall også bosetter seg i områder der klimaet gjør livet litt lettere å leve, litt lettere å nyte!

I forrige uke hadde jeg gleden av få møte Norges Brasil ambassadør Turid Rodrigues ved to anledninger.  Jeg overhørte hennes foredrag til Natal studenter om Norges satsing og samarbeid med Brasil.  Der påpekte ambassadøren at Norge er lite og Brasil stort og la vekt på at Norges midler og ekspertise er noe Brasil trenger og at landene samlet utgjør en internasjonal maktfaktor.  Også regnskogfondet stod på ambassadørens agenda og hun påpekte overfor lydhøre studenter at utbetalinger blir regulert ut fra redusert avskoging i Amazonas.

For oss nordmenn med sete i Natal ble svaret på spørsmål fra salen om hvilken satsing Norge hadde i regionen selvsagt viet ekstra oppmerksomhet.  Det var ingen offisiell satsing fra norsk side svarte Norges ambassadør, men viste til litt innen turisme!  På et annet spørsmål fra salen om hvorvidt det var politikere eller foretak som styrte norsk satsning, svarte ambassadøren at det nok er slik at politikere først entrer banen i etterkant og at foretakene hadde gått opp løypa.  Jeg må innrømme at det var fristende å stille oppfølgingsspørsmål om hvorfor norske interessers satsing innen turisme og helsereiser siden 2000 aldri er viet norske politiske interesser.  Jeg valgte å tie!

Et oppslag i Dagbladet i forrige uke om at 300000 revmatikere i Norge har stort helsemessig utbytte av opphold i klimatisk varmere strøk gjorde at jeg angret min taushet.  For hvorfor er det ikke politisk interesse for utbygging og helsereiser til det området som klimatisk er overlegen de etablerte områdene i sør Europa?  Her finnes ingen kald vinter, men derimot over 300 soldager og med tempen på land og i vann alltid over 20 grader.  Mao et eldorado for revmatikere og psoriasis plagede nordboere.

Når Norge så uttrykkelig ønsker å styrke samarbeid og samhandling med Brasil innen fiske, olje og forsyningsindustri, hva gjør at Brasils fremste varemerker turisme og helse ikke ønskes velkommen i de samme politiske kretser?  Jeg vet at det i 2006 og 2007 var politisk oppmerksomhet og interesse for Natal og nord øst Brasil.  Men den døde brått i ulykksalige mai dager i 2007. Jeg vet ikke! Men slutter ikke å undres, kan kampen mot gjeng kriminelle i Norge ha vært den direkte årsak til at et til da sterkt voksende turist marked med store norske interesser rett og slett ble ofret?  5 millioner norske kroner skal (i flg. aktor Olav Hofstad) norske “gjengkriminelle” ha investert i Brasil.  Øvrige investeringer stammer fra legale midler påpeker stats advokat Geir Kavli til NRK.  Jeg vet ikke hvordan dette lyder for utenforstående?  Men for oss som har investert i Natal og som siden 2000 har markedsført området for det det er, virker dette totalt meningsløst.

Ingen ønsker at “gjengkriminelle” skal forsure en trygg norsk hverdag, men prisen vi og mange utbyggere og leilighetskjøpere har betalt fordi “gjengkriminelle” tilsynelatende fant Natal før norske politikere føles både urettferdig og urimelig.  At norske myndigheter kunne valgt å handle både tidligere og annerledes forsterker disse følelsene.

I forbindelse med vår ambassadørs besøk i Natal hadde Ieda og jeg gleden av å bli invitert til lunsj.  Vår konsul i Natal, Gutemberg  Tinoco bød på soltørket oksekjøtt kokt i melk og fløte akkompagnert  med lokale rotfrukter.  Samtalene var hyggelige og av triviell karakter. Faktisk ble ikke saken omhandlet med mer enn, et avsluttende, lykke til.  I ettertid har jeg fått vite at konsulatet er blitt bedt om å skrive en tilstandsrapport vedrørende saken og oss involverte.

Jeg har tidligere ytret at jeg synes det er påfallende at norske myndigheter har utelatt Natal ved sine mange Brasil besøk. Etter mitt møte med vår ambassadør forstår jeg trolig dette bedre. Det ønskes nok verken fokus eller debatt rundt de negative aspekter ved samarbeidet og samhandlingen i den såkalte Brasil saken.  Det er beklagelig å tenke på bortfallet av alle de positive sider et samarbeid også innen turisme og helse kunne gitt. Selvsagt er det aldri for sent å endre kurs, paradiset ligger her fortsatt og det blir nok ikke færre revmatismepasienter i Norge.  Vi “fant” Natal, spørsmålet er nå, hvem, om noen, vil ta på seg lobbyarbeidet som tydelig må til for å få våre politikere til å se det vi så!

I 2006 og tidlig 2007 landet det ukentlig 27 charter fly i Natal, nå lander det ett!

En riktig god pinse ønskes dere alle.

Fra skyfri himmel i Natal

Arvid

 

PS: Det ryktes fra justicia at domsavsigelse er nært forestående og Sivilombudsmannen har varslet at derfra kommer svar i løpet av juni!  Også leder ABC serie B.

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3