Støttegruppen

Støttegruppen “Hjelp Arvid” har engasjert seg for å hjelpe Arvid i hans fortvilede situasjon i Brasil.
Han sitter i husarrest i Brasil, Alle hans midler er beslaglagt, Han får ikke gå tilbake til sitt tidligere arbeid , og han må etter beste evne forsørge sin familie i Brasil uten inntekt.

Samtidig må han kjempe for å renvaske seg fra Økokrims feilaktige rapport og opplysninger til Brasilianske myndigheter.
Han er nektet fri rettshjelp i Norge – og må derfor selv betale for juridisk hjelp både i Brasil og i Norge.

Støttegruppen forsøker å hjelpe med innsamling av penger til å drive saken hans, med å engasjere resurspersoner (advokater og andre), holde saken varm for pressen, påvirke myndigheter og andre ting som kan få saken opp av den gjørma den har ligget i i snart 4 år.

Støttegruppen krever i likhet med Arvid kun en ting:

Få oversatt og sendt den riktige rapporten fra Økokrim til brasilianske justismyndigheter på korrekt måte og i korrekt form, og riktig oversatt.
Men norske myndigheter vegrer seg.

Skjer ikke dette så risikerer Arvid mange års fengsel i Brasil – for da blir han dømt på grunnlag av Økokrims feilaktige rapport fra mars 2007, som sier at han ikke hadde egne midler i Norge.

Redaktør og webmaster : Tore Lunden (post@hjelparvid.com)

Pressekontakt: Else-Marie Stolt-Nielsen (post@hjelparvid.com )

Formann i styret for Støttefondet: Harald Birkeland (Arvids bror) (ha-bi@online.no)

Støttegruppen engasjerer seg også på generelt grunnlag. Vi ønsker ikke et offisielt Norge som vasker sine hender og snur ryggen til nordmenn i utlandet etter at myndighetene selv har sørget for å få dem mistenkt og arrestert på grunn av feilaktige rapporter. Vi mener det er uholdbart på alle måter.

UA-13087107-3