Dommen

08/11/2012 by

Dommen er på portugisisk. Bruk oversetterverktøy (f.eks. google) (anken finner du som pdf-fil her, på norsk) PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA...

read more

Skammelig og uverdig av Norge

04/07/2012 by

Over elleve år i fengsel i Brasil. Det er foreløpig fasit etter at Arvid fikk dommen for hvitvasking av penger der. Økokrim i Norge...

read more

Økokrim er ikke å laste, i føl...

04/09/2011 by

2.september forelå Sivil-ombudsmannens (SOM) svar på klagen mot Økokrim i håndteringen av Arvids sak. SOM finner ikke å kunne laste...

read more

Håndvasken i statsforvaltninge...

20/07/2011 by

Hver gang Arvids sak blir kommentert av norske myndigheter, også av justisministeren, henvises det bl.a. til at «Vi kan ikke...

read more

Forsvarets sak på norsk

07/05/2011 by

Her følger forsvarets sak til rettsaken. Det er oversatt til norsk av godkjent transallatør.   FØDERAL DOMMER I 2. DOMSTOL I...

read more

Sender til poste restante

26/03/2011 by

Norske myndigheter visste ikke hvordan de skulle få dokumenter vedlagt saken til Arvid på riktig måte. Dokumenter som lenge ( over 3...

read more

Svorkmo godtar dommen

26/03/2011 by

Trønderavisa: Ifølge saksøkerne var Sverkmo skyld i at Kristiansen og Birkeland havnet i et økonomisk mareritt i Brasil. De hevder at...

read more

Arvid får møte Økokrim

25/01/2011 by

Arvid får møte Økokrim i Oslo torsdag for å legge fram saken sin. Førstestatsadvokat Geir Kavlie (Økokrim) har tidligere  opplyst til...

read more

Saken mot Sverkmo

21/01/2011 by

Alf Jostein Sverkmo er beskyldt for å være en medvirkende årsak til at flere trøndere er tiltalt for hvitvasking av penger i Brasil....

read more

Arvid som plategjest

18/01/2011 by

Arvid var plategjest hos NRK Trøndelags morgensending mandag 17. januar. Programleder Tom Erik Sørensen. Her hører vi blant annet om...

read more
UA-13087107-3