Brev til Økokrim

22/08/2013 by

Dette brevet ble levert Økokrim personlig av underskriveren – Geir Rudolfsen – den 20. august.

Han har godkjent at det offentliggjøres slik på disse sidene.

 

 

Til Økokrim v/ Trond Erik Schea og førstestats adv Geir Kavli                                                                                               C.J Hambros plass 2c   0164 Oslo

Ang sak «Arvid Birkeland»                                                                                                       Asker 20.8.13.

På vegne av en felles venn har jeg blitt bedt om å bistå i å forsøke å få løst Arvids uutholdelig situasjon i Brasil. Saken kjenner nok de fleste men skal kort skissere problemet som medførte at Arvid ble først mistenkt, fengselet, fratatt eiendommer og til slutt nektet utreise fra Brasil.

Bakgrunnen var en påstand fra Økokrims saksbehandlere Aage Aase og Jan Krysewski som fikk Brasilianske myndigheter til å tro at pengene Arvid overførte til Brasil kunne stamme fra ulovlig virksomheter i Norge. Dette er senere forsøkt rettet opp uten at Brasilianske myndigheter har tatt dette innover seg, bla i radio intervju med journalist Kari Sørbø og i rettsavhør.

Brasilianske byråkrater bruker tvert imot dette for hva det er verdt og drenerer derfor saken maksimalt i kanskje håp om at han skal gi opp og dermed miste sin formue, slik man ser i enkelte land som er gjennomsyret av både korrupsjon og uærlighet. Men nok om det.

Med dette blir Arvid fastlåst, nektet hjelp og overlatt til seg selv. Og det eneste han ber dere om er en skriftlig bekreftelse på at økokrim ikke har bevis eller mistanker om at hans penger/midler kommer fra ulovligheter i Norge. Pengene som ble overført fra Norge til Brasil er legale og stammer ikke fra salg av BMG Ltda`s leiligheter i Natal.   En slik bekreftelse må også inneholde rett prosess nr til saken, oversatt til portugisisk og vil i følge Arvids Brasilianske advokat løse saken.  Får vi ikke tydelig svar fra dere innen forvaltningslovens rammer krever vi en utredelse på «hvorfor ikke».

Arvids helse er betydelig forverret de siste årene pga den enorme påkjenning han og familie er utsatt for, bla depresjon, stress og etter hvert ryggoperasjon.  Dvs. Slått ut pga tabber og feilsitater fra deres etat og som t.o.m gjør at enkelte ser på han som svindler. Og selvsagt går dette ut over hele familien som både er redd og oppgitt, inkl hans mindreårige barn som i likhet med Arvid har Norsk statsborgerskap og krav om bistand fra Norge.

Min kontakt med Arvid er begrenset pga avstanden, med jeg har latt meg engasjere da jeg selv vet hvordan det er å bli tråkket på av «byråkrater».  Derfor etablerte jeg og tidl FRPs medlem i justis departementet Jan Simonsen foreningene Head and Heart, Stopp mobben og Stopp Byråkratene, for nettopp å hjelpe mennesker som blir utsatt for urettferdigheter fra private og offentlige makt mennesker.  Men uansett. Nå har vi muligheten å hjelpe Arvid slik at han kan komme trygt hjem til Norge igjen. Og gjør vi det ikke risikerer vi kanskje å «miste» han da dette er en enorm påkjenning for han og hele hans familie, både i Brasil og Norge da flere frykter for hans liv og helse.  Brevet blir derfor levert av undertegnede personlig og signert mottatt fra deres etat i et håp om både forståelse og hjelp.

Vh. Geir Rudolfsen                                                                                                                                                                 Rødhettes vn 37  1388 Borgen                                                                 Mail adr: geir@rudolfsen tlf 90031981

Mottatt (ØK): Navn/stemper__________________________   sign   __________________…./8..2013

Kopi: H&H, Stopp Mobben, Stopp Byråkratene og UD v/ seksjon for konsulære saker adr: 7 Juni plass 7  0251 Oslo.

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3