Dagbok 05.04.12

30/05/2012 by

PÅSKA 2012 og litt revy!

Påsken markerer inngangen til høst på den sørlige halvkula. Det er ikke mye som minner om norsk høst, der naturens vakre fargeskifter går i hånd med storm og vannrett regn. Løvfallet er dog det samme, selv om bladene her er like grønne og fine når de forlater sitt opphav!

Utenfra høres barneskrål og voksnes tidige råd og irettesettelser. Det er ikke ulikt de påskene jeg minnes som barn, der foreldre og barn på samme måte skiftet på å dominere lydnivået i en seg selv tyst fjellheim. Men settingen er en ganske annen. Ski er byttet med svømmeføtter! Sand dominerer som snø og harer gjør jobben til påskekyllingene. Eggene er de samme! Sola likeså!
Som de fleste av dere lesere sikkert har forstått så er tålmodigheten satt på kraftig langvarig prøve. Det oppleves absurd og nærmest uvirkelig å vite at jeg nå har vært fem år i fangenskap, uten dom, jobb, eiendeler og verst, uten mulighet til og legge framtidsplaner for familien.

Grensen for om og i fall hvordan vi skal kunne komme oss gjennom dette helvete kommer stadig nærmere! Skal vi i fremtida fortsatt kunne gi våre barn en oppvekst med god skole og «trygghet»? På kveldene sitter jeg og plundrer, funderer og søker løsninger. Hva skjer om vi ikke en dag kan dra til Norge? Hva skjer om vi fortsatt blir tvunget til opphold i Brasil? Finnes det løsninger? Kan vi klare det? Vil noen i Norge ta ansvar slik at vi kan klare det, eller er tallenes total eneste løsning?

Nøkkelen ligger i Norge og på bordet til justisminister Grete Faremo. Det er det stadig flere som har forstått. Så vel justisdepartement som utenriksdepartement tilkjennegir at ansvaret hviler på økokrim og at de selvstendig står ansvarlig for å rette opp i sine feil, mistolkninger, insinuasjoner, forfalskninger og uriktig info som saken mot oss er full av! Trolig så full at det var derfor Sivilombudsmannen valgte, ikke våget og gå inn og vurdere de bevis og dokumenter vi framla for ham!

Fra brasilianske advokater, gjennom domsslutninger og i saksdokumenter kommer det klart frem at brasilianske myndigheter kun ønsket å vite om våre midler var legale eller ei! Statsadvokat Geir Kavlie har medelt at midlene er legale, men kun til det norske folk gjennom intervju gitt til Kari S i statskanalen NRK.  Fortsatt har ikke brasilianske myndigheter og dommer forstått, dommen mot Trygve viser det (166 sider er til oversettelse!)!

At norske myndigheter nå unisont velger å skyve problemene (som samarbeidet med brasilianske myndigheter har medført for oss) under bordet ved å gjemme seg bak at de ikke kan påvirke en pågående sak i fremmed land er og oppleves som absurd. Særlig og nettopp fordi det var norske myndigheter som (høyst sannsynlig) «laget» og «innledet» saken. Saksdokumentene hentyder klart at det var norske myndigheter, økokrim og Oslo Politiet (i rollen som «samarbeidspartner») som gjennom massiv forsendelse av uriktige dokumenter, uriktige insinuasjoner, uriktige rapporter, forfalskninger og som gjennom dette sågar oppnår telefonavlytting (uten at noe galt kommer frem der!) og utveksling av såkalte hemmelige tvangsmidler, som indirekte og i realiteten førte saken her i Natal.

Mens vi satt i arrest benyttet «samarbeidspartnerne» pressen både i Brasil og Norge til å brette ut saken. På lasset hadde norske myndighetsutøvere sågar med seg rikskanalen NRK. Tilsynelatende ubesværet fremhevet de det utmerkede samarbeidet og egen fortreffelighet. Det kom også klart frem i pressen at brasilianske myndigheter stilte spørsmålet om våre midlers legalitet og hvor pengene kom fra! I ettertid kan det se ut som om økokrim er de eneste som ikke har forstått spørsmålet som samarbeidspartneren i Brasil utallige ganger stilte, er midlene legale eller ikke? Slikt krever kun en-stavelse svar i Brasil….Nei eller Ja! I saksdokumentene tyder mye på at økokrim ikke ønsket å formidle sannheten. Det er kanskje heller ikke så vanskelig og forestille seg hvorfor sannheten var ubehagelig for økokrim. «For enhver pris» hadde nettopp gitt ekstrabevilgninger! Selv leprabassillen ble gitt renesanse!

Hjemme satt sjokkerte venner og familie og lurte på hva de skulle tro. De begynte å stille spørsmål! Etterhvert gjorde flere det! Presse, politikere og engasjerte medmennesker.
Siden da har ansvarlige norske myndigheter etter evne forsøkt og «stikke» fra sitt ansvar! Kan de som samarbeidspartner i et fremmed land og i en internasjonal sak det? Jeg tror det ikke! Det hviler trolig et stort ansvar på norske myndigheter for å sørge for at informasjon blir forstått, er riktig og blir anvendt riktig. Jeg stoler på de garantier de tidligere Justisministrene Knut Storberget og Odd Einar Dørum har gitt meg.

Varaordfører i Trondheim Knut Fagerbakke er langt på vei enig med meg. Han er heller ikke fornøyd med det svaret justisdepartementet ga på vegne av Justisminister Fagermo. Svar fra Faremo til Fagerbakke
I et nytt brev til Justisministeren ber han henne om å bidra slik at jeg ikke risikerer å bli dømt på sviktende grunnlag og pga. manglende dokumentasjon fra Norge! Brevet kan dere lese her Link til brevet fra Fagerbakke.

Frihetsberøvelse gjør selvsagt noe med ethvert menneske som blir utsatt for det. Når du vet at den er forårsaket av «dine egne» og når du samtidig vet at det bare er de samme, «dine egne landsmenn» som kan løse opp i uretten, ja, så er det kanskje ikke så rart at mine daglige tanker ofte inneholder spørsmålet, hvorfor?

Jeg tror at de aller fleste av oss kjenner til og har blitt behandlet urettvis. Heldigvis så er imidlertid vi enkelt mennesker (stort sett) i stand til å unnskylde for uretten. Vi retter også gjerne opp i mangler og eventuelle feil. Vi viser sågar forståelse og medfølelse. Trolig vil jeg aldri kunne forstå og heller aldri kunne godta at de vi har satt til å forvalte tydeligvis ikke er av samme kaliber. Hvorfor er det så inderlig vanskelig å innrømme feil, urett og åpenbare mangler? Hvorfor er det så vanskelig å bidra til sannhet og rettferd?
Jeg har skrevet det før, jeg og mange flere med meg har oppfordret deg et utall ganger. Geir Kavlie du er statsadvokat i Norge, og du sitter på nøkkelen til mange norske skjebner i Natal!
Mens du og dine har påskeferie og nyter norsk friluftsliv på sitt beste, enten det er på påskefjellet, i skjærgården eller hvor hen dere måtte ønske, så vil jeg du og dine skal ha med dere en eneste ting i minne;

Det ligger en utskrift av et intervju ø og venter på DIN underskrift!

Hør radiointervjuet med Kavlie her:  

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Det har ligget der lenge nå! Den kan alene kanskje være nok til at min familie kan få tilbake friheten, den du og dine kolleger samarbeidet om å ta fra oss for 5 år sia. Kanskje kan også mine barn en dag få oppleve påskefjellet, norsk natur og friluftsliv? I følge bl.a. min brasilianske advokat kan det skje om du bare skriver under på intervjuet. Det har vi da også medelt deg skriftlig.
Mitt påskebudskap fra «julebyen» blir:
Skriv under Geir Kavlie! Så vanskelig, så veldig enkelt!

PS: Justisminister Grete Faremo kan i form av sin stilling selvsagt pålegge Statsadvokaten og signere sine uttalelser! Økokrim har i mail til meg varslet at Kavlie innestår for det han har uttalt til NRK, men underskrive vil han ikke! Knut Fagerbakke ber nå Justisministeren hjelpe til, bl.a. med å sørge for at Geir Kavlie signerer på sine uttalelser.
Håpet lever, viljen består!

En riktig god påske ønskes til dere alle som jeg vet følger saken….og den er ikke død!

Arvid

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3