Dagbok 05.11.10

05/11/2010 by

Det er nå 5 fem år sia sist jeg hadde foten på norsk jord og enda lenger siden jeg så snø lave ned! Det er 5 år sia jeg klemte min far. Det er fem år sia vi dro fra Trondheim for å ta stilling til familiens fremtid! Et kapittel på 5 år……10% av livet er på en måte blitt borte!

Tapt frihet gjør nok noe med de fleste som opplever det. For meg er saken blitt terapi og en heldagsjobb, ja vel så det! Men tapt lønn, tapte inntekter, tapt fritid, tapt kjærlighet, tapt tid med familie, tapte eiendeler og alle ekstra kostnadene som aldri skulle vært der, tynger. Tankene går ofte til «den gang da» og «så vist så fremt så fall»! Tanker og drømmer om en ny og bedre tilværelse har imidlertid uteblitt!

Og sant nok så har jeg ikke hatt ønske om det heller, hvorfor vet jeg rett og slett ikke, men spørsmålet slår meg med jevne mellomrom. Uvissheten om morgendagen tynger samtidig familien. Det å ikke kunne og ville legge fremtidsplaner er en uvant situasjon som over tid har blitt en (u)vane. Tia står liksom stille! Rutinene styrer vårt liv og uten drømmer så settes selvsagt tålmodigheten på ekstra prøvelser. Jeg slår meg i å tenke på hva ville skjedd om jeg ikke kjempet for rettferd og sannhet? Hva om jeg hadde slått meg til ro med «ja, men hva f…. kan jeg gjøre»! I det påfølgende av slike tanker slår det meg også, hvorfor og hvordan greier noen å stå opp og imot og kjempe, mens andre ramler sammen for det minste autoritære overgrep.

Jeg vil gjerne få takke for sammenfatninga av faktorene oppvekst, tro, familie, venner, skole, arbeid og gener. Samlet har de gitt meg standhaftighet og arbeidsmoral. Det store stykke arbeid som er nedlagt er på vei til å gi resultater også for andre som har vært lidene på en eller annen måte av saken. Det er mange som kan slå seg på brystet å si at ja, jeg har støttet og bidratt! Til alle dere, tusen takk! jeg vil dere skal vite at det nytter!

Det kan bli mange som etterhvert vil takke Trygve, Bjørn og UT for at vi aldri har vært på tanken av å gi opp. Og det på tross av de farer som sannheten kan bringe. Vi vet hvor vi bor og vi kjenner Brasils historie! Kanksje blir det slik at vi ikke veldig gjerne vil til bunns i saken(e). For familiene våres vil gjerne ha sine pappaer….. i live!

Per Sandbergs besøk her nede var ikke særlig ønsket av regjerings partiene og UD. De fryktet kanskje resultatene? Jeg tror de vet mye om forfølgelsen av egne borgere i Natal. Sjefsetterforsker Hounies bekreftelser til Per Sandberg om at våre investeringer er gjort med legale midler satte uansett fart i dommer Jambo. På bakgrunn av Dagblad reportasjene sendte han spørsmål til påtalemyndighetene om de ville opprettholde siktelsene mot oss. Se vedlegg….

I seg selv er dette høyst unormalt etter brasiliansk retts kotyme. Noe vi har fått poengtert fra advokathold. Men trolig er det også en klar indikasjon på hva dommer Jambo faktisk mener!
Men og det ikke lite overaskende! Påtalemyndighetene, norske myndigheters «samarbeids» partner kjører videre! I svaret til dommer Jambo heter det, sitat;
«Dokumentene (Dagblad oppslagene) som er lagt til saken er kun en journalistisk reportasje som er blitt utgitt i en utenlandsk avis og det uten at vi har kjennskap til hvordan den er blitt til, i hvilken sammenheng innholdet ble laget, i hvilken grad den er sannferdig, eller om den er pålitelig og, selv om innholdet er helt sannferdig og troverdig, dreier det seg kun om en oppfatning og har ikke noe med dommen av denne straffesaken å gjøre, ettersom den skal gis på grunnlag av argumenter og bevis materiale».
Se vedlegg

Jeg er sikker på at både Dagbladet og Per Sandberg «prissetter» brasilianske påtalemyndigheter og norges samarbeidspartners utalelser! Det er jo oppsiktsvekkende i seg selv at påtalemyndighetene prøver å gi dommer Jambo rettslære! Med beviser og argumenter skal det dømmes! Er det de 12 falske bevisene de har tenkt brukt, eller er det produsert flere som vi ikke har kjennskap til?
Det er sannelig ikke rart at oposisjonen på stortinget samlet varsler justis minister Storberget om å rydde opp nå! jfr. Dagbladet.

Mange har dratt på smilebåndet av rettsikkerheten i Kongo. Jeg våger spørsmålet. Er rettsikkerheten særlig bedre i delstaten Rio grande do norte, Natal?
De norske samarbeidspartnerne tvilsetter på rekke og rad sin egen etterforsknings leder, dagbladet og formannen i stortingets justis komite (Norges 5te øverste stilling) Per Sandberg. Hvordan kan de gjøre det?

I midten av januar kommer saken mot «tysteren» opp for inderøy tingrett. Det er håp om å få være tilstede i de tre rettsdager som er avsatt til saken! For jeg tror virkelig ikke Storberget vil bli husket for behandlinga, eller helst mangelen på, som han ga egne landsmenn i «Brasil saken»! Påtalemyndighetenes svar til dommer Jambo kan han bare ikke sitte å se på når han vet hvem som igangsatte samarbeidet med brasilianske påtalemyndigheter.

Jeg har I over tre år etterspurt bekreftelse på at mine midler er legale slik økokrim har bekreftet til Nrk og på mail til meg. Den bekreftelsen tror jeg Storberget nå sørger for å få sendt direkte til dommer Jambo. Da er det kun «samarbeidspartneren» som fortsatt ikke forstår at våre midler er legale! De grunnene ønsker vi som signalisert kanskje ikke belyst!

I slutten av forrige uke tok Per Sandberg seg tid til å underrette og oppdatere min far og familien i Trondheim om sakens tilstand og utvikling. Jeg må virkelig berømme og takke Per S. for det ærlige engasjement som vises saken, meg og familien! Tilfeldighetene gjorde at også advokat Klomsæt var i Tr.heim, hans etterpåfølgende mail gir meg trygghet om at denne saken ikke vil dø ut! Jeg forstår det slik at en granskning på stortinget kan unngås om Storberget reagerer raskt!

Imens er saken som er fremmet for Sivilombudsmannen i siste behandlingsfase. Hvorfor økokrim ikke ville besvare vårt skriv der vi etterlyste dokument innsyn, ga mange kommentarer og stilte en rekke spørsmål, kan en bare spekulere i? S`om håper å ha sin utredning klar før jul. For meg føles det som om Else Marie har vært økokrim fullstendig overlegen!

Sannhet bringer gjerne rettferd. Det er det økokrim er satt til å forfekte. Jeg tror dessverre økokrim vil få mye å svare for fremover i denne saken og da kan de nok ikke velge letteste motstands vei, nemlig å ikke svare!

Det står respekt av adv. Eldens varsel om søksmål og saksbehandling for FN domstolen. Om Dagbladet på sine sider har plass til å publisere hele anklage skriftet slik økokrim etterspør, vel det vil kun fremtia gi svar på!
At det er flere advokater som ser mot New York er jeg immidlertid blitt overbevist om!

Fridag i Brasil i dag! Mens Nordestinere blir hudflettet på twitter for å å stemt frem Dilma har far sørget for brødbakst til jul og vaffler til en bataljon skolebarn. Brunosten derimot, den ligger fortsatt på vent i kjøleskapet. Slik kulinarisk godbit «velger» jeg å holde for meg sjøl, ihvertfall innte fotan e planta på trøndersk jord!
I mens har jula tatt overhånd også i Natal (betyr Jul) den 2 nov.!

Arvid

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3