Dagbok 08.02.10

08/02/2010 by

Hei dere der hjemme!

Den siste tia har fortsatt vært preget av ventemodus, det går ikke fort i Norge heller kan en si! Likevel så er tankene positive, det KAN ikke være slik at norske myndigheter til syvende og sist ikke tar ansvar for egne borgere og sørger for å informere rett og i klartekst til sine samarbeidspartnere! Slik også Storberget klart instruerer.
Selv om enkelte etater etter beste evne forholder seg som en skremt struts så har jeg tiltro til at den stortings oppnevnte, sivilombudsmannen tar ansvar for norske borgeres rett til å vite at representanter for den norske staten ikke kan avstedsende uriktig og mangelfull informasjon til fremmed statsmakt! Saksbehandler hos S`om har varslet om at han har ferdig stilt og videre sendt sine konklusjoner og at svar fra øverste hold kan ventes om ikke alt for lenge. Kommunikasjonen med S`om har hele tiden vært ryddig og i henhold til lovnader. Et godt eksempel for andre etater om en vil trekke sammenligner.
De har forstått at etaten er satt til å ivareta ikke motarbeide enkelt menneske. For slikt kan det ikke være tvil om, adv. Klomsæt utrykker da også klart at EMK gjelder, også for UT m.fl. !

I tre mnd. har jeg via mail forsøkt å få svar fra Oslo politiet på noen spørsmål som er av betydning her nede. Jeg ble lovet i mails form svar allerede i november mnd. siden har utallige purringer ikke resultert i annet en taushet!
Hvorfor benytter etatene strutsepolitikk? Har de noe å skjule og eller er det uthalings taktikk av verste sort!

I uka som gikk passerte jeg 1000 dg. i fangenskap (reduserte rettigheter) uten at det foreligger en tiltale. At slikt tar på psykisk tror jeg de aller fleste har forståelse for! Det er lenge siden aug. 2007 da DN fremla sin konklusjon på at alle penger overført fra Norge er rene, det er lenge siden tjeneste menn fra Norge var her nede, men det er ikke lenge siden rapporten ankom i rett form til Brasil og nå altså ser ut til å bli inntatt i prosessen. Kavlie har utalt at Brasil selv kan velge hva de vil benytte, det betyr at Kavlie heller ikke på dette punkt kan ha forstått hvilke plikter som følger med å innlede et samarbeid med fremmed statsmakt! Når spørsmål stilles, så er det ikke for å sile ut svar! Det er vel heller trolig rett og slett fordi brasilianske myndigheter faktisk ønsker og forventer et klokkeklart og riktig svar på sine spørsmål fra samarbeidspartneren. Slik vi vanlige dødelige også forventer av et samarbeid. Slikt er enda ikke gitt. Det er det jeg tror S`om nå vil instruere dem å gjøre. Altså akkurat slik Storberget påpeker!

Kavlie har som kjent nektet å underskrive på sine utalelser om at det ikke er sendt svarte penger fra Norge og at det ikke finnes misstanke om slikt mot nordmennene og at vi har kapasitet. I sitt svar påpeker han at han om han visste at intervjuet skulle bli brukt i rettsammenheng så ville han ha utdypet svaret. Det har han selvsagt anledning til fortsatt! Men han nøyer seg med å påpeke i mails form til Ut at han innestår for sine utalelser, men at han kun vil utale seg om han blir bedt om det fra den brasilianske dommeren. Vi har tatt han på ordet, men lurer jo på hva Kavlie snakket med dommeren om i den uka han var her nede? Det er fortsatt like forunderlig hvorfor han som ansvarlig for norske økokrim ikke ble innkalt som vitne, men at to med lavstående rang ble foretrukket!
Jeg våger å stille spørsmålet, hvorfor blir vi konsekvent motarbeidet? Er det fordi vi tørr å påpeke uriktigheter og faktisk kjempe for den rettferd og de moral begreper vi vel fortsatt lærer i norske undervisnings institusjoner!

I perioden som har gått ble det kjent at den såkalte «tysteren» ble frikjent for seksuel omgang med mindreårige i Norge. En skal kanskje være litt forsiktig med å uttale seg om dommer gitt i Norge, men på generelt grunnlag og siden den inngår i hele sakskomplekset i Natal saken synes jeg ikke den kan stå ukommentert!
Fordi det er innrømmet at de hadde et forhold av ikke seksuel karakter mens hun fortsatt var barn etter norsk lovgivning. Udi har også et saksnummer på når hans nåværende kone ble utvist fra Norge, fordi hun visstnok reiste på falskt pass! Biletten har «tysteren» rettslig innrømmet å ha betalt for! Jeg skal ikke spekulere mer i denne saken, bare konstatere at Udi ikke ønsker å åpne mappa, gi offentlig innsyn og ei heller åpne sak! Det må dog være lov til å spørre om hvilken signaleffekt frifinnelsen gir og også hvilken presidens den rettslig kan gi overfor norske domsstoler! Meg bekjent kan statsadvokaten fortsatt anke saken?
I Brasil er den seksuelle lavalderen 18 år! Jeg har forståelse for at det var en gledens dag for tiltalte og at det for familien sikkert var den beste løsninga.

Det ligger mange med brukket rygg i Natal. Det norske utbyggings miljøet er satt tiår tilbake, fortvilelsen råder. Den trivsel og glede som vi fant og etterhvert ønsket å gi og dele med andre sol hungrige norske ferieturister er blitt et samlet mareritt for svært mange norske familier. Og det hele bunner altså ut i norske myndigheters massive kamp mot en gutte gjeng av utenlandsk opprinnelse som venter på dom i disse dager. For uansett utfall, hvor er det blitt av 500 – 600 millioner svarte kroner, Kavlie, Aase, Støre og Storberget m.fl.?
En fjær ble til tusenvis av høns! Enkelte av dem står frem for at fakta må på bordet. Det er kanskje på tide at norske myndigheter legger seg flate for sine brasilianske kollegaer og innrømmer at de sparket feil og at luft sparket og frahver av kommunikasjon og forståelse villedet 280 kollegaer til å bruke av et budsjett som de nok helst hadde sett ble brukt til å rydde opp i landets egne og store korrupsjons problemer!
Så får det være at Brasil aldri har vunnet over Norge i fotball – sparking! I kampen for rettferd går de milevis over sine norske kollegaer fordi de turte å etterspørre fakta. At det her nede også er gjort mye galt og graverende er ikke tvilsomt, men burde ikke norske myndigheter ha visst om det? Nettet er fullt av informasjon i så måte og i felles kamp gjelder felles regler, problemet er kanskje at en må innestå også for kollegaenes beslutninger uansett hvor gale de enn måtte være! Når de bygger på gale og uriktige informasjoner vil konsekvensene bli katastrofale for de som blir utsatt for det!

Det er det vi fortsatt kjemper for, et samarbeid bygd på mangel på forståelse og innsikt og der kulturelle og språklige barrierer ligger som et uovervinnelig hinder, skulle og burde aldri vært innledet! Når så skjedde må de ansvarlige stå frem og sørge for at rett blir rett. Det vil skje, men det koster! Slutt regninga er enda ikke fastsatt ei heller betalt!

I mens kan jeg nyte familien, sola og en trykkende varme i lengsel etter den frihet som snødekte fjell og endeløse vidder gir til den norske folkesjela!

mbh fra Arvid

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3