Dagbok 08.03.11

08/03/2011 by

OMTRENT SOM ET REKKEHUS I OSLO!

I sitt innledningsforedrag til sak i Borgartings lagmannsrett, med forgreninger til “Natal saken”, den 22.09.11 Skriver Aktor Olav Hofstad bl.a dette, (med mine kommentarer i parrantes);

– April 2006. INNLEDER Økokrim FORMELT samarbeid med Brasil.  (Samsvarer ikke med svar som er gitt fra Justis minister Storberget.  Ei heller Økokrims svar til Sivilombudsmannen. (Vi har kun svart på en rettsanmodning, var svarene derfra!))

– Vi får kunnskap om hva Brasil arbeider med. Vi tar de tre, Økokrim tar resten av konkursryttere etc. (Er jeg blitt konkursrytter?)

– Vi reiser til Brasil januar 2007 – sitter rundt bordet – diskuterer – to LIKEVERDIGE partner som SAMARBEIDER om hvordan etterforske etc. (Vi kan ikke intervenere i rettsprosessen hevdes det fra norske myndigheters side. Mao gal, mangelfull og forfalsket informasjon fra Norge blir stående. Vi ber ikke om intervenering, vi ber om at det ryddes opp i usannhetene og det ansvaret dreier seg ikke om intervenering)!

– April 2007 rettsanmodning til Norge med forespørsel om dokumentasjon de trenger.  (Trenger til hva? Fengsling, beslagleggelse og konfiskering?)

– Pga. Brasils vilkår for UTVIDET inndragning (akkurat, svaret på mitt spørsmål over) – de spør derfor om opplysninger om det – rapport lagt inn. (Avgjør medansvarlighet?) (Det er iflg. Hofstad 5 millioner kroner som muligens ikke kan spores, beslagene er på minst 300 millioner- Mer kommer!)

– Mai 2007 foretas samordnet tilslag.  (På tross av norske myndigheters viten!)

– Det er ikke noe problem med dobbelt straff fordi Norge ikke har noen avtale med Brasil.  De kan godt tiltales og dømmes i begge land. (Er dette norsk bistandspolitikk?)

– Vil føre videolink herunder av etterforskningsleder i Brasil som kan stilles spørsmål.  (Er dette dommer Jambo?  I så fall om norske myndigheter visste, Hofstad i 2009, og Norges general konsul i 2007. (i flg. UM Støre og DU hadde hun da møte med etterforskningslederen). Hvorfor ble da dokumenter sendt til brasilianske påtalemyndigheter og føderalt politi når norske myndigheter åpenbart vet at det er feil adressater?)

– GLEM det dere har hørt i media om 300 millioner.  DET ER IKKE RIKTIG.  NN`s er tiltalt for disse 5 millionene.  IKKE NOE MER.  Dersom brasiliansk politi har noe annet, er det IKKE NOE VI HAR NOE MED eller VET NOE OM.  Saken omfatter BARE 5 millioner som knyttes til NN`s. ALT annet er MEDIAS ANSVAR.  Vi KAN IKKE GÅ GOD FOR DET.

Hvordan kan det ha seg at dette innledningsforedraget blir levert ut, i flg. annen tiltalt i Brasil, blant dokument haugen han har fått fra brasilianske myndigheter?

Hvordan har dokumentet havnet i Brasil?  Er det inntatt i saken og oversatt? (Ikke som vi kan finne!) Er det forsøkt sendt til etterforskningsleder?

Og om svaret er nei, hvorfor ikke?

Er ikke dette viktig informasjon?

Skal ikke LIKEVERDIGE SAMARBEIDSPARTNERE informere hverandre?

Hvem ga Pressen informasjon om 300 millioner eller mer?

Har ikke norske myndigheter en soleklar plikt i å rette opp i det de selv kaller “glem det det er ikke riktig” overfor Pressen, sine samarbeidspartnere og tiltalte?

Jeg våger spørsmålet, har det vært hensiktsmessig å la åpenbare usannheter få flyte fritt hos hele den internasjonale pressen og hos brasilianske myndigheter?

Norske myndigheter har i hele sakens gang vært flittige til å avklare pressens mange spørsmål.  Hvorfor har de ikke i samme åndedrag påpekt denne misoppfattelsen som de må vite har skadet oss for resten av livet?

Brygger det opp til “ord krig” mellom pressen og de ansvarlige norske myndighetene?

Fakta er at verdier tilsvarende et rekkehus i Oslo regionen har forårsaket den største politi aksjonen i Natal noen sinne!

Som “likeverdig samarbeidspartner” (med de plikter det medfører) prosederer Aktor Hofstad i norsk rett.  Og takk for det. Men hvorfor har han ikke formidlet det samme budskap til offentligheten, til samarbeidspartnerne til oss tiltalte?

Videre, hvordan kan norske investorers, leilighetskjøperes og våre investeringer bli illegale?  Norske myndigheter vet svaret, men Hofstad utdyper “Dersom brasiliansk politi har noe annet, er det ikke noe vi har noe med eller vet noe om.”

Er det overhode mulig at Brasil som har fått all informasjon fra norske myndigheter om våre midler og som “likeverdig partner” kan ha noe annet enn det “samarbeidspartneren” i Norge har?

Og har ikke norske myndigheter som “likeverdig samarbeids partner” noe med det?

Kan de ut fra inngåtte forpliktelser og konvensjoner nå skyve saken og samarbeidet bort og over på brasilianske myndigheter og i tillegg unnlate å informere dem om deres, for oss livsviktige, viten? “Glem det dere har hørt i media om 300 millioner.  Det er ikke riktig”?

Er det sannsynlig at OP, også på vegne av Økokrim, ville sagt dette i norsk rett om de hadde et snev av mistanke om at det var ytterligere udokumenterte midler overført til Brasil?   Er det trolig at våre Brasil investeringer ikke er etterforsket fra A til Å?

Vi har hevdet at fra dag 2 at saken mot oss skyldes norske myndigheters misvisende og gale informasjon til sine “samarbeidspartnere”.  Vi har sett at norske myndigheter fritt har fått jobbe ut fra målet “vi skal gjøre dem spedalske”.  Det er nå kanskje ikke så usannsynlig at OP, Økokrim, DU og JD faktisk IKKE ØNSKER å rydde opp og fortelle sannheten til andre enn norsk rett.

Kan belønninga tilsvarende et rekkehus i Oslo forsvare at et U-land er instruert til å påta seg enorme kostnader?  Eller er det tenkt at selve beslaget fra nordmenn var belønning god nok og at eiendelene (av flere hundre millioner norske beskattede kroner) skulle tilfalle en slunken brasiliansk stat eller kommune kasse?

Hvem som taper (ansikt og eiendeler) gjenstår å se.  Blir det Tysteren, Pressen, OP, Økokrim, JD, DU, brasilianske myndigheter eller vi som siden 2000 bidro til å sette Brasil og Natal på kartet, et paradis vi ville dele det med de mange flere solhungrige nordmenn?

Det går mot karneval i Brasil.  Giske og hans utsendinger befinner seg i dets “Mekka” Rio.  I Natal bor det fortsatt mange norske familier.  Vi ikler oss ikke karnevals kostymer. Vi verken danser eller ser på fantastiske opptog.  Vi velger (og tåler) å vente fortsatt.  Men vi fortsetter å spille med åpne kort.

Vi forsøkes tiet i hjel, vi forsøkes oversett, vi forstår klarere hvorfor.  Når 5 millioner blir til 300 og mere til.  Når et rekkehus i Oslo blir til flotte hoteller og leiligheter.  Ja, da er ordtaket om fjæra som ble til 10 høns for lengst godt ut på dato!

Hvem sa i 2006, at verken Trygve eller Arvid hadde midler til å investere?

Hvem spurte i 2011, er de uskyldige da?

Om dykk framleis følgjer soga?  Det blir høve til så vel sanning som rettferd.  I Rio dansas “samba”, i Natal må vi nøya oss med “slow fox”

Kor lenge?

Arvid

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3