Dagbok 08.05.10

08/05/2010 by

Det skrives 8 mai, tre -3- års dagen for aksjonen i Natal. 1095 dager har gått uten at det er utferdiget en tiltale, selv ikke i brasiliansk målestokk er dette normalt iflg. advokater. Det er psykisk, fysisk og økonomisk en belastning jeg tror de ferreste kan forstå. Likevel, en slik bølgedal gir også styrke og kunnskap som kan være nyttig ballast å ta med seg videre i livet!

Fortsatt pågår «kampen» mot norske og brasilianske myndigheter. Hjelp og bistand i forbindelse med å rette opp feil og mangler har vært nøkkelordene. Vi har sett at andre norske i tilsvarende situasjon har fått stor støtte og bistand hjemmefra, både i form av utenrikstjenesten, advokatbistand, økonomisk støtte, tolke hjelp mm. Det har vært vondt å registrere den markante og uforståelige forskjellsbehandlingen.

På tross av dette, har (og jeg skriver,) vi opprettholdt et liv uten at krisen har tatt helt overhånd. Der hjemme har vi fått massiv støtte blant venner,familie og bekjente. Slik også i Brasil hvor mange har vist sin medfølelse og også irritasjon over den åpenbare uretten.

Jeg kan ikke etter beste evne forstå hvorfor mine barn er mindreverdige andre norske barn i samme situasjon, jeg kan ikke forstå hva som gjør at vi blir mottarbeidet! Jeg har tanker som har slått meg om at dette rett og slett kan skyldes at norske myndigheter så inderlig ønsket en velykket aksjon. Med en samarbeidspartner som var et helt ukjent blad kan det hende at enkelt individets rettigheter måtte komme i andre rekke!? Det er en rekke det ikke føles særlig å stå i.

Eksemplene på motarbeidelse er mange, siste eksempel ble skrevet sist uke da Oslo Politiet avslo å bidra med forsendelse av et dokument som de selv påpekte er av betydning for Brasilsaken. I og for seg kan de ha rett i at som de hevder dette påligger økokrim. Når det vites at jeg i november 2009 ble henvist av nettopp økokrim om å ta kontakt med Oslo Politiet for bistand føles det helt urimelig å bli sendt tilbake til start 6 mnd. senere med beskjed om at opprinnelige adresat nok var riktig likevel.

Det kan da umulig være ment slik da politiet ble splittet opp og delt i enkelt avdelinger, at det var for å kaste kundene mellom seg! For en vanlig borger tror jeg dette virker helt håpløst, vi har ett politi for å ivareta og hjelpe enkelt individet mot overgrep. Når overgrepene kommer innenfra blir det svært vanskelig å finne noen og henvende seg til. Det gjør det ikke lettere å sitte fanget på andre sia av kloden!

Det ser ut til at det er svært vanskelig å enes med økokrim om betydningen av det å ha akseptert en rettsanmodning fra fremmed stat og hva gjelder ansvaret som medfølger og dets tidsperspektiv. Vi hevder og har fått lagrettens kjennelse med oss på at økokrim på eget initiativ er pliktig og ansvarlig for å besvare og informere Brasil riktig. Det blir da helt uforståelig at såvel økokrim som nå også Oslo Politiet hevder de må ha nye rettsanmodninger fra Brasil for å bistå. Hva betyr på «eget tiltak»? Spørsmålet om hvorfor Lagrettens kjennelse neglisjeres er betimende!

Det er fra vår side hevdet og dokumentert at verken «foreløpig» eller såkalt «endelig» Rapport er riktig svar på det rettsanmodningen fra Brasil faktisk etterspør. For at dere lesere skal få best mulig innsyn velger vi derfor å legge ut utdrag av anmodningen (forøvrig gjenngitt i norsk presse) og de to rapportene.
Jeg lærte på skolen at riktig svar ga 6 og alle andre gale svar lavere karakter…..
I de to siste ukene har det svært gledelig kommet nye støttespillere på banen. Flere av disse har kommet med innlegg som kan ha betydning for videre fremdrift.

Det meste gjelder menneskeretter, men også nye offentlige personer har sagt seg villig til å se på saken. Hva gjelder menneskerettene så synes det som om advokat Klomsæts ord til fulle er i behold. NMK gjelder også for AB! Mye tyder også på at FN`s menneskerettskonvensjon er brutt på flere punkter.

Saken hviler nå, i påvente av sivilombudsmannens konklusjoner og forhåpentlige rettledning. At han går i mot Lagretten, just. min. Storberget, tidl just.min Dørum og flere meriterte politikere betviler jeg. Jeg tror heller ikke han gir økokrims to svar og senere unnlatelser særlig til karakter.

En kjennelse fra Lagretten av i dag i en annen sak påpeker, «at enkelt individets rettigheter er betydelige i velferdsstaten Norge» Med det i bakhodet ønsker jeg dere en riktig god helg i troa på at dette gjelder for alle norske enkelt individer.
Arvid

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3