Dagbok 12.03.10

12/03/2010 by

Mars måned er for familien bursdags måneden.  Kevin feiret sin sammen sine kompiser på Hafjell og rapporten derfra var bare av det positive slaget. En helt spesiell takk går til Christer som stilte sin hytte til disposisjon!  Det er ikke helt lett å være pappa over telefonen, derfor er ønsket stort om at store gutt også til sommeren kommer til Brasil.  Barnas helt og storebror er sterkt savnet!
I morgen har store jenta te pappa, Luisa bursdag og vi har ordnet det sånn at hun får samlet sine venner til grilling, ball og basseng lek.  Vi bor heldigvis slik til at det lar seg gjøre.  Bursdager i Brasil er stor stas og noe ganske annet enn Mc Donalds!
Mens dere der hjemme sliter med tele, frost og sprukne vannrør opplever Natal trykkende varme! Jeg kan ikke huske at det har vært så varmt før!  De klimatiske endringene slår ut svært forskjellig uten at det ser ut til at de blir tatt på særlig alvor hverken her eller der hjemme!

Hva så med saken?  Etter at dokumentene fra Norge ankom i uoversatt form fikk vi bekreftet det vi allerede viste hva angår mangler og uriktigheter.  Derfor ble disse ettersendt sivilombudsmannen slik at han på bredest mulig grunnlag skal kunne trekke sine konklusjoner.
Dokumentene fra Norge avstedkom mange nye spørsmål.  Kommunikasjons problematikken mellom de to stater fremstår som sentralt.  Derfor har vi på ny rettet spørsmål til dommer Jambo om å sørge for at vi får tilgang til vitale dokumenter hva angår kommunikasjon mellom «samarbeidspartnerne» og om statene bygger samarbeidet på de gitte rettslige instruksene og de anekterte konvensjoner?  Hva og hvordan forløp samarbeidet seg egentlig fra (2003)2006 og fram til den ulykksalige mai dagen?

Det ser ut til at norske myndigheter har hatt feil adresat i Brasil.  Skriftlig utalelse fra min advokat Diego poengterer nemlig at dokumenter ikke skulle vært sendt til påtale makten, men derrimot direkte til dommeren.  Brasil har et forhørsrettsystem der dommeren er post mottaker etter at saken ble akspetert åpnet 25 mai 2007.  Ut fra innrømmelser fra såvel ambassaden,økokrim,justis og utenriks dep. så er kommunikasjonen formidlet på «samme måte» enten til påtalemyndigheten, federalt politi og i noen tilfeller begge.  Dette kan vi også lese ut i fra mail korrespondansen fra Økokrim til Brasil.
Mao. det ser rett og slett ut som om Økokrim og norske myndigheter har sendt informasjon til gal mottaker og at det gir forklaring på hvorfor dokumentene aldri har fremkommet til dommerens bord.

På henvendelse fra dommer Jambo til brasiliansk påtalemakt, svarer sistnevnte at de aldri har mottatt dokumenter fra Norge.  Vi sitter jo nå på mail-bekreftelse på at så ikke er tilfelle!  Men i en annen skriftlig uttalelse fra min adv. viser han til at påtalemakt og fed. politi aldri vil fremlegge for dommeren dokumenter som er til min fordel.  Det har de ikke lov til og dessuten er deres jobb å straffe ikke frifinne.   Skremmende ja, og svært forskjellig fra norske forhold (kanskje) likevel det minste kravet en kan stille til et samarbeid mellom to stater må da være at de forstår hverandre og ikke minst setter seg inn i hvordan samarbeidspartneren faktisk er regulert og hvordan landets rettsystem fungerer!
Den flaue smaken forsterkes; «de kan takke seg selv», «vi skal gjøre dem spedalske» og «de skal taes for enhver pris» er sitater som stammer fra norske myndigheter.  Bekreftelsene på slik ondsinnethet blir bekreftet i stadig sterkere grad!

Den samme smaken fikk jeg da jeg i Dagbladet kunne lese at de kokain tiltalte jentene i Bolivia har fått oppnevnt forsvarer i Norge og at store advokat honorar og også reise er utbetalt til deres advokater.  En av jentenes advokat kaller prosessen for loddtrekning.  Vi har ikke fått utdelt lodd engang!  Kan det virkelig være slik at de som er tiltalt for kokain smugling har større rettigheter i Norge enn en som er uriktig hengt ut av sine egne myndigheter?
Heldigvis tar advokat Klomsæt til orde for at vi ikke gir oss.  Med bl.a urettferdigheten som klart fremkommer i forhold til de Bolivia siktede, så sender vi på ny krav om oppnevning!

Ellers ga uka bekreftelse fra Norge på at det nå vel berømmelige Kavlie intervjuet er på vei hit til prosessen i Natal.  Det levner ingen tvil til at vi har kapasitet og legale midler!  At det kommer lovlig sent og at Kavlie nektet å skrive under er en ting, hvordan brasilianske myndigheter ser på dette en annen.  Likevel må det poengteres at stasadvokaten helt på egen hånd og uforespurt konkluderte overfor Nrk`s Kari Sørbø.  Han skriver da også i mail til meg at han innestår for uttalelsen!
Som ekstra service er ikke dette særlig godt, det var da heller ikke den injuriende rapporten etaten sørget for å oversette!
Men det skal komme dager.

Til slutt og til dere som er interessert i saken, vil jeg anbefale å se inn i «FN`s konvensjon mot internasjonal organisert kriminalitet».  Saken er hjemlet og hviler på denne.
Den avstedkommer noen interessante spørsmål!
Art. 7. Stiller krav til kredittilsynet som kontrolerende organ.  Tok økokrim en telefon eller henvendelse dit for å sjekke mine overførsler?
Art. 8. Omhandler kriminalisering av korrupsjon.  Er ikke saken et forsøk på tilraning av eiendeler ervervet med rettskaffende midler?
Art. 9. Forteller om straffe ansvar bl.a for å ikke fremlegge dokumenter for dommeren.
Art. 18.4. Omhandler informasjons plikt til FN`s general selkretær om hvilket språk som er akseptert av samarbeidspartnerne.  Er gen sekr. informert?  Og i tilfelle hvilket språk hviler samarbeidet på?
Og kostnader i forb. med et samarbeid skal bæres av den anmodede staten.  Er ikke oversettelser slik kostnad og videre er det ikke i et samarbeid greit å vite at partneren faktisk forstår?   Vel i etthvert annet samarbeid som UT kjenner til så er det et krav til avsender om å sørge for at mottaker har mottatt og forstått informasjonen.  Gjelder ikke dette i denne saken?

Så igjen blir det å vente….det tærer på og selvsagt er ikke alle dager rosen røde!  Heldigvis er støtten fortsatt formidabel.  Vi må ta dagene som de kommer, men med forsiktig opptimisme styrer skuta tilbake til trøndelagen!
Skuta er lastet med haugvis av dokumenter.   Rettferd og sannhet er verdt å jobbe og slite for!  Slik sett er det ingen synlige endringer.  Det er bare så innmari synd å vite at tida er begrenset!  Så nyt vakre påskedager, de lever evig, så ikke med oss.

Mbh fra
Arvid

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3