Dagbok 14.05.10

14/05/2010 by

Hei der hjemme, det har vært travle dager og jeg føler at jeg har forsømt dere!
Men venting er da virkelig ikke noe nytt!

Det virker som om saken har tatt seg opp i intensitet på flere områder. Har hatt hyggelige møte med andre nordmenn som er nede for å redde og bevare sine land og eiendommer. Det er skremmende å se rekkevidden av den forsømmelsen «norsk» eiendomsmasse har vært utsatt for siden 8. mai 2007.

Natal har sist uke vært vertskap for nordøst Brasils største konferanse rettet mot innen og utenlanske investorer med UT som tilhører og observatør om et slikt ord kan brukes? Det var slående å registrere at Norges konsul ikke var tilstede ved åpningen og like slående at Norge overhodet ikke ble nevnt blandt mange potensielle investor land! Selv ikke guvernør, borgermester eller Brasils turist minister fant det betimende å nevne norske investorer i sine åpningstaler til forsamlingen som talte ca.1000 representanter, deriblandt USA`s konsul. Dette på tross av at vi antakelig er den største utenlandske investoren i provinsen, ihvertfall innen turist og utbyggings næringa! At dette nok ikke føltes særlig for de norske utbyggere som var representert er hevet over enhver tvil.

Det føles derfor riktig å rette spørsmålet ; Er og var turistnæring i Natal og nord øst området et ikke satsings område for norske myndigheter? I så fall kunne de kanskje ha rettet signaler om dette på et tidligere stadie og på en noe annen måte enn den vi ble vitne til på konferansens åpningsdag. En vet at norsk oljeindustri får all tenkelig diplomatisk og politisk hjelp og oppbakking. Er det mer politisk korrekt å tappe olje fra grunnen enn å tilfredsstille og gi norske solhungrige og f.eks raumatiske pasienter opphold og pleie i et klimatisk perfekt område og ikke minst til priser som nesten alle i Norge kan leve med?

Ved neste korsvei, må det kanskje rettes henvendelse til utenrikstjenesten om at det er ønskelig med delaktiget! Hvorvidt dette ble forespurt i forkant av konferansen vites ikke.
Det kan kanskje også være at norske myndigheter ikke finner det formålstjenelig å møte nordmenn som har fått rasert 7 års grunder virksomhet?

Det er synd at ingen norske representanter tar initiativ til å rette opp i det feilaktige inntrykket som er skapt om norske investorer som mafia og kjeltringer! Slikt kan selvsagt prøves og bøtes på ved senere korsveier. Et norskt offisielt initiativ til slikt vil nok bli prissatt stort blandt norske utbyggere som generelt føler seg urimelig behandlet.

At nye norske utbyggere i dag etter beste evne prøver å overse problemene kan fort bli en felle. Her var det 27 charter flygninger i uka bare for et par år sia i disse dager begynner det vistnok flyvninger fra Spania, samtidig med at Nederland legger ned sin, og da er vistnok tallet fortsatt nede i en- 1- charter ankomst i uka! Denne drastiske nedgangen skyldes trolig ikke bare finans urolighetene.
Derfor rettes oppfordringen påny til norske styresmakter om å besøke Natal. Tia er inne til å rette opp og sette sammen alle de veltede steinene, slik at nye broer kan bygges med en nasjon, en by og en region som gjerne vil ha investorer også innen turist og utbyggingsnæringa. Blandt den vanlige nataleser henger smilet forsatt på lur, men det er ikke blandt disse skoen trykker.

UT velger å ha lit til Borgermester Micarla da Sousa som i ungdommelig og ny språkdrakt proklamerte seg selv som garantist for at investorer vil møte offisiel hjelp med langt ferre byråkratiske hindringer.
I forlengelsen av dette kommer jeg ikke utenom å kommentere saken denne gang heller;

Kommunikasjonen med Oslo Politiet, der jeg ber om bistand til forsendelse av et dok. som har betydning for saken i Brasil, ble brått avsluttet pga. bl.a kapasitets problemer i OP og fordi – som de også skriver – OP er gal adresat. Og hvem mener de så er den riktige? Jo Økokrim som jeg først rettet henvendelsen til for 5 mnd. siden. Der er det forsatt taust i påvente av Sivilombudsmannens ventede betraktninger. At Op ikke engang fant å kunne svare meg på to tilleggsspørsmål som deres svar avstedkom er leit å registrere. Forvaltningsloven sier noe om dette, men det har vært viktigere saker;

Per Sandberg gikk onsdag ut i Nrk Trøndelag med at han vil tvinge justisministeren til å rydde opp i Brasil saken. Det er sterk kost fra formannen i Stortingets justis kommite. Sandberg er godt informert i saksdokumenter og har fulgt saken lenge, men som han sier, «Nei Nå er det Nok» Dette var ihvertfall for meg en stor vitamininsprøytning og godt nytt. For alle dere som har fulgt saken og brydd dokker vil jeg igjen gjerne takke med å si «Det nytte å kjæmp!»

Det er også mitt inderlige håp at (kanskje) nettopp denne sakens progresjon i første rekke kan gi håp til alle de som føler seg overkjørt og maktesløse!
Med følgende tese avsluttes ukas brev (det kommer nok mer om ikke lenge);

Alene er individet bare fortreffelig og genuint, i flokk og følge representerer individene en makt faktor. Det er pga de enkelte hjelperes genuinitet at vi nå ser progresjon fordi dere alle er part i den makten og kløkten som må til for å vinne frem.!

Mbh
Arvid

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3