Dagbok 15.04.11

19/04/2011 by

PÅSKE

Her i Natal har det vært hektiske dager og uker.  Det er jo ofte slik at når det først rører seg,  ja så kommer alt på engang.  Men det går mot påske og full stopp igjen!

Jeg la ned mye arbeid overfor politikere mens jeg var på snarvisitt hjemme.  Det var derfor ikke lite skuffende å registrere at Kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget avsluttet sitt arbeide før det var begynt!  At de begrunner sitt vedtak med at det er en pågående rettssak synes mildt sagt underlig, hvilken rettsak er det i Norge?  Det er norske myndigheters (i første rekke Økokrim og Oslo politiet)rolle og behandling av saken i forkant av rettsprosessen i Brasil politikerne ba komiteen undersøke.  Komiteen slår seg til ro med kons. justis minister Grete Faremos svar  Les her uten å rådføre seg eller stille spørsmål til de som faktisk kjenner saken.  Det oppleves som skuffende og merkelig, særlig med tanke på at svaret på enkelte punkt også er feil og i tillegg svært generaliserende uten å gå inn i sakens faktaområder.  Likevel, det er lyspunkter!  En behandling i komiteen tar tid, nå havner saken igjen på Sivilombudsmannens bord og med grunnarbeidet de har gjort i drøye to år har vi håp om å få en snarlig offisiell vurdering på plass.

Da jeg helt tilfeldig fikk vite at komiteen skulle ha et møte, ble det hektisk i heimen, aercond og stengt dør, hode i bløtt og etter en times hardkjør med de små grå ble brev formidlet våre politikere i komiteen, men dessverre hastverk til ingen nytte.  Avgjørelsen var allerede tatt.

Nå får vi bedre tid til å informere Sivilombudsmannen om nye momenter vi har funnet angående bevis på at økokrim har insinuert uriktig informasjon til brasilianske myndigheter og hvilke konsekvenser dette har hatt for bl.a. UT.  Med bakgrunn i Faremos svar til komiteen, ber også vi om vurdering av hvorvidt myndighetene har forholdt seg korrekt til “konvensjon om grenseoverskridende organisert kriminalitet” og om de har fulgt norsk lov når det gjelder den informasjon som er gitt til fremmed statsmakt gjeldene UT (m.fl.).   Brevet blir i sin helhet publisert HER

Dagbladet informerte i forrige uke at dokumenter mot oss i Brasil er bekreftet å være falske, Link til Dagbladet her.  Dette må nå også Sivilombudsmannen ta stilling til.

Samtidig har vi jobbet med og ferdigstilt forsvarsskrift (LINK Portugisisk versjon kommer) mot tiltalen (Link Portugisisk versjon kommer) i Brasil. Om leder gruppa fortsatt har finanser så vil i hvert fall forsvarsskriftet bli oversatt til norsk!  Det føles godt å ha fått satt siste hånd på verket.  4 års f…. er redusert til en 29 siders forklaring på hvor galt det kan gå når etterforsknings fokus blir preget av innsnevret røntgensyn og dertil tiltale, synes gitt for og gi. (Minner om dommer Jambos brev til påtalemyndighetene med spørsmål om de ville komme med tiltale? Noe min advokat aldri hadde opplevd tidligere!)

I forrige uke fikk jeg uventet, men gledelig telefon fra den norske konsulen i Natal med beskjed om at brevet, vi har fått bekreftet skulle skrives og sendes dommer Jambo i Natal, var ankommet.  Vi har ved flere anledninger etterspurt økokrim om innsyn i brevet og ble derfor gledelig overasket.  Nå er imidlertid tvilen ankommet og på mail forespørsel til konsulen om det er levert et likelydende brev til dommeren har vi fått bekreftet mottak, men fortsatt enda ikke fått svar! Jeg orker rett og slett ikke lenger spekulere rundt kommunikasjonskanalene som blir benyttet i denne saken.  Beskjeden fra min advokat er at verken han eller UT kan fungere som postbud for norske myndigheter.  Når det gjelder brevets innhold så inneholder det ikke hva vi etterspurte i vårt 2 timers lange møte, men det var kanskje ikke å forvente, Kavlis intervju til NRK der han sier at alle nordmenn har kapasitet og at det ikke er mistanke mot dem i Norge står fortsatt uten Kavlis signatur!  Det virker nesten som å forvanske saken inngår i prosedyrene.  Jeg har for lengst valgt å vise samlerglede og ta det med et smil!

Når dagene blir ekstra hektiske kan det forrykke familieharmonien.  Det er ikke alltid like enkelt å vise kjærlighet og omsorg når det koker, ei heller å forklare de minste om hva pappas jobb egentlig går ut på. Men det vanskeligste er å si at tida til fotball, yatzy eller annen lek rett og slett ikke strekker til. Det er vondt å nekte barn og seg sjøl det en egentlig har mest lyst til. Men heldigvis, det går da i bølger, så når Nick feiret sin 5 årsdag sammen med beste kompisen (som har dag to dager senere) var det med en aktiv pappa!

Jeg vet at arbeidsinnsatsen vil resultere i forventede resultater, jeg vet at vi blir motarbeidet (på flere hold)og at bølgedaler på ny vil komme, men jeg vet også at kurven nå peker en vei, oppover! Sakene er så menn ikke avsluttet, men kunnskapen som ligger i de små grå vil være viktige brikker i den videre kampen for sannhet og rettferd.

Påska står nå for døra, da skal familien nyte felles dager og samle nye krefter til forestående scenarier som vi vet vil komme.  Jeg har tidligere varslet høststormer!  Etter vårflommen kommer vakker blomstringstid….. og med den forhåpentligvis også Sivilombudsmannens vurderinger.  Selv om sommermånedene indikerer vinter her i Brasil så henger sola like høyt på himmelen, den har jeg tenkt å nyte sammen familien som fri mann!

I mens ønsker jeg leserne en riktig god påske, minner om faktor og håper at regelen om at det aldri er for seint å snu også når frem til de rette vedkommende!

 

YNWA

Arvid

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3