Dagbok 20.03.11

21/03/2011 by

Tiltale og Forsvar

Sannelig om jeg vet hva jeg skal si; Her har jeg venta i nesten 4 år! Påtalemyndigheter og Føderalt politi i Brasil, OP og Økokrim i Norge har gjennom sitt samarbeid som likeverdige parter (jfr. Hofstad) brukt – 5 – fem – år for å fremme dette! Ikke et eneste nytt dokument er lagt inn i saken siden anklagen kom i juni 2007. Dermed baserer tiltalen seg fortsatt på at Blue Marlin Group Ltd og !! Cotovelo Resort & Spa Ltd har solgt leiligheter i Norge og ikke ført tilsvarende midler til Brasil. Når vi vet at påtalemyndighetene selv har poengtert i anklagen (av 2007)at saken ikke er en skattesak, hva er den egentlig da?

Jo, fortsatt er tiltalepunktene, hvitvasking, falsk identitet og bande som har forbrutt seg mot Brasils finanssystem. Vi skal altså være en bande som ikke har hatt økonomisk kapasitet, som har forfalsket skjøter, solgt leiligheter til overpris og beholdt midlene i Norge og ført de på ny til Brasil stimulert som lån.(hvitvasking)!
Tiltalen er rettet mot de to overnevnte selskaps forretnings forhold i Brasil. Hvor jeg kommer inn? Jo som administrator fra des. 2006 for de nordmenn som har kjøpt disse leilighetene, fra nevnte selskaper. Den skade Økokrim har påført meg og familien blir gjennom tiltalen kraftig dokumentert fordi det ikke hefter en eneste setning hvor jeg blir omtalt i disse gjerningene! Manglende kapasitet blir fortsatt omtalt, nå påstås det at jeg har skjult mine midler for brasilianske myndigheter! (gjennom å føre dem opp på selvangivelsen?) For jeg er også blitt borger av Brasil siden 2000 (Passet som de beslagla viser dog noe annet!)
Derimot har vi det svart på hvitt at,

1. Økokrims Aase og Krysewski allerede i 2006 instruert sine samarbeids-partnere at UT og TK ikke hadde kapasitet til å investere i 2006 (dokumentert løgn).

2. At den foreløpige økonomirapporten ikke er et RIKTIG svar på hva rettsanmodninga fra Brasil av 16.04 2007 faktisk etterspør. (Svaret skal være RIKTIG svarer JM Storberget til tidligere JM Dørum!)

3. At den såkalt endelige økonomirapportens vedlegg og øvrige dokumenter som vi gjennom dommer Jambo har fått økokrim til å oversende til Brasil, ikke er oversatt. Derimot er alle andre oversendte dokumenter oversatt, inkl. hundrevis av telefonavlyttinger av norske borgere i Brasil.

Er det tvil om økokrims bakenforliggende hensikter og rolle? Er det tvil om at de har forsøkt etter beste evne og føre egne borgere inn i store problemer i et fremmed land, klassifisert av Amnesty og FN som svært korrupt på alle nivåer og med et fengselsvesen deretter! Med aktor Hofstads uttalelse, “dobbel straff er ikke noe problem” og OPs Erik Jensens “ vi skal gjøre dem spedalske”, friskt i minne, tar vi nå fatt på forsvaret. Min advokat, Guilherme Doval ser like optimistisk på resultatet som han gjorde da han tok tak i saken for snart 4 år sia!

Og det er kanskje ikke så rart! For da vi fremla søknad i 2008 om å få tilbake mine eiendeler skrev dommeren dette; “..denne dommer kan ikke skimte et eneste kategorisk bevis på at tiltaltes eiendeler og midler stammer fra illegal aktivitet. …” Når vi nå vet at det ikke er lagt inn fra påtalemyndighetenes side et eneste nytt, verken bevis eller indisie, fordi det ikke finnes slike, ja så er vi selvsagt også svært positive til de fremtidige resultater!

Når dette er sagt, så er jeg også ganske så overbevist om at Trygve vil føre solide bevis for å vise at tiltalen kun er et simpelt forsøk på å tilrane seg norsk eide eiendommer i Natal. At saken er iscenesatt av norske myndigheter og Dagens Næringsliv gjør det hele veldig vondt!

For øvrig venter vi på brevet som økokrim lovde å sende dommer Jambo etter møtet vi hadde med dem i Oslo. Det befinner seg i Brasil, visstnok hos deres justisdepartement på vei til dommeren. Om det kommer frem i tide kan vi nå bare håpe på. Oversettelsene som vi har etterspurt fra dem gjør det med sikkerhet ikke, for det nekter økokrim fortsatt å utføre. Et siste brev fra min advokat i forrige måned der han påpekte at de spilte “jeopardy” med mitt liv, ga ingen ny reaksjon. Reaksjoner kommer nok fra Sivilombudsmannen, spørsmålet er bare når? Nå løper dagene fort…….

Her i Natal har vi hatt varme periode og det må innrømmes at snøføyken hjemme har virket forlokkende noen dager! Det var for klimaet jeg dro hit, men dog aldri for godt!
Var påny så heldig at Anne Netland vår kjære sjømannsprest i Sør Amerika satte av tid til familien. Det er like hyggelig hver gang. Hennes evne til å sette gode spørsmål på og til vår situasjon er like imponerende hver gang. Ser allerede frem til neste klem og neste samtale. Det finnes så “menn” ikke mange av hennes slag!
Karnevalet har fått gå sin gang uten vår deltagelse også denne gang. Barnas skoleferie ble benyttet til hyggelig samvær bl.a med Trygves familie. Iedas jobb ble det intet av grunnet krangel mellom selskapets ledelse i Sao Paulo og kontoret her i Natal! Vi er alle selvfølgelig veldig skuffet, men vet at lysere dager vil komme.
Å daglig henge opp barnas skoleuniformer og fotballdrakter til tørk minner oss til stadighet om hvor heldige vi tross alt er. En telefon til store gutt i Norge eller til bror og far, familie og venner forteller oss også at avstanden tross alt ikke er så stor. Vi vet nå at vi nærmer oss “ett” avsluttet kapittel, om det blir det siste gjenstår imidlertid å se!
Og til dere som har glemt det, det tar 19 år til vi får se månen slik den i dag fremstår. Usannsynlig vakker!
Varme klemmer fra
Arvid

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3