Dagbok 20.04.10

20/04/2010 by

Det har gått noen dager siden sist. Progresjon lar vente på seg, men det betyr ikke at det ikke jobbes herfra!
I saken her i Natal inngår flere personer. Svært vilkårlig ser det ut som såkalte anklagede grupper er blitt forsøkt dannet. Jeg må forsvare meg som del av en gruppe! Dette er ikke like enkelt, da med-mistenkte rett og slett er nærmest ukjent.

Etter mange forsøk og purringer har jeg endelig fått kontakt med Oslo Poltiet. De har håndtert en sak mot en person (med i gruppa mi i Brasil!) og nå tatt personen ut av saken og visstnok skriftlig forespeilet han erstatning for uberettiget soning! Denne inforasjonen er viktig for meg. Derfor vil jeg påse at dommer Jambo også får innsyn.
Forståelig nok vil denne avgjørelsen kunne ha betydning for alle hans medtiltalte i Brasilsaken og heri også Ut. Jeg har derfor bedt om bistand fra Oslo Politiet for å formidle disse saksdokumenter til deres samarbeidspartnere i Brasil. Norske myndigheter har jo bekreftet at de er pliktig til å formidle informasjon til sine samarbeidspartnere også hva gjelder de anklagede.

Uforståelig, men kanskje ikke særlig overaskende, svarer Oslo Politiet i mail til meg at de ikke vil formidle slik informasjon. Og det altså på tross av både innrømmet plikt og på tross av at konvensjonen som ligger til grunn for tidligere forsendelser til Natal ikke har tidsramme og heller ingen øvrige begrensning på det de etterspør.

Den motstand vi nå møter fra en ny etat innen forvaltninga blir enda mer uforståelig når vi i domsslutning (avslag på advokat oppnevning) fra Lagmannsretten kan lese; «Ut fra den dokumentasjon som foreligger legger lagmannsretten til grunn at økokrim av eget tiltak sørger for at straffesaken i Brasil blir korrekt opplyst fra norsk side»! Det er vel rimelig å forstå Lagmannsretten slik at dette også gjelder for øvrige politienheter som har samarbeidet med Brasil!

Fortsatt er ikke endelig svar gitt, jeg velger enda å tro at Oslo Politiet faktisk og på eget initiativ vil se det som naturlig å hjelpe sine egne borgere når de ber om slik bistand og den er i tråd med de avtaler norske myndigheter har forpliktet seg til og altså sågar påpekt av lagmannsretten i Norge. Dere vil bli holdt underrettet!

Hva så med Ud og Jonas Gahr Støre? Vi har fortsatt ikke fått svar (og vi har passert 8 uker siden forespørselen) på om oversendelse av Kavlies intervjue gitt til Nrk`s Kari Sørbø der statsadvokaten bekrefter legitimitet og kapasitet på de overførte midler, er eller vil bli effektuert? Utalelsen ble omtalt som sensajonell og uvurderlig av min brasilianske advokat! Hvorfor tar det så lang tid å svare et enkelt menneske når det gikk så raskt å formidle uriktig og injuriende informasjon for tre år siden?

Sivilombudsmannen kunne rett før helga meddele at økokrim ikke ønsket å kommentere de siste momenter som ble fremlagt av Else Marie. Han kunne, og det er svært gledelig, anslå et svar til oss innen ca 4 uker. Else Marie har nedlagt et stort stykke arbeid som jeg aldri kan rose godt nok! Jeg er derfor komfortabel med at sivilombudsmannen også vil se at økokrim og norske myndigheter ikke har fulgt samarbeidets spilleregler og følgelig derfor vil ta våre momenter til følge. Også fordi flere av disse under den drøye et år lange saksgangen, utrykkelig er blitt bevist gjennom fremskaffet dokumentasjon på når, hvor, hvordan og hva som har ankommet rettsvesenet i Natal.

Som nevnt i siste «brev» så har barna høstferie denne uka. I dag var Mike og Luisa på skøyter, innendørs anlegg midt i kjøpesenteret Natal shopping! En flott prøvelse og en spennende forsmak på uvante utfordringer som de vil møte i Norge!
Med høsten kommer også regnbyger, det er avkjølende og kler nordboere… Men det stiller krav til inneaktiviteter som puslespill, bøker og spill!
Regnbygene er ikke langvarige og tempen ikke under 25 så det blir tid til baseng og kanskje havet også? Far er ikke veldig begeistret for barn og høye bølger, ei heller sand for den saks skyld!

På ny settes tålmodigheten på prøve uten at det i seg selv er noe nytt! Men nå venter vi på noe konkret og med lovet tidsramme blir forhåpentlig ventetiden lettere å håndtere! Ud og Oslo Politiet blir immidlertid selvsagt fulgt opp! Resten av tia går til barn og kone, de setter nok nå sin lit til at pappa finner feriemodus!

Mbh fra
Arvid

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3