Dagbok 28.05.10

28/05/2010 by

Det har gått et par nye uker og fortsatt strømmer det på med nye mennesker som bryr sæ! Fantastisk og gledelig. Jeg tror at Per Sandbergs engasjement ikke har gått upåaktet henn, selv om store deler av norsk presse har neglisjert hans engasjement i Natal saken. Det er ikke ofte en formann i stortingets justiskommite går så sterkt ut mot Justis dep. og økokrim. Likevel er ikke saken verdig tabloid! Jeg kommer ikke lenger med slike tanker, men de henger ved. Spørsmål til hvorfor er aldri behagelige!
Likevel har jeg benyttet den siste tia til å se inn i de lover og regler som gjelder for rettsanmodninger, menneskeretter og økokrim. Hva skal en si til f.eks «Anmodning fra utlandet om forkynning av dokumenter kan oversendes direkte til politikammeret der vedkommende person befinner seg.» I Tr.heim har ingen i politiet hørt eller sett noe til anmodninga.
Hvorfor var det ikke utstedt rettslig søk og pågripelse av meg m.fl. i den norske aksjonen? Jeg bodde i Norge og hadde selskap i Norge!?
•Hvorfor ville økokrim føre saken på egen hånd?
•Hvorfor ser de bort i fra regelverket?
•Hvorfor ble rettsanmodninga sendt direkte til økokrim?
•Hvorfor var datoen 9 mai så viktig?
•Hvorfor var samhandling av aksjonene så viktig?
•Hvorfor slikt hastverk?
Det må være lov å være kritisk når så mange spørsmål står ubesvart? En nærmere studie av selve rettsanmodningen fra Brasil gir innsikt og noen ledetråder til, hvorfor spørsmålene.
Det er nemlig slik at Hastverket er kommentert i anmodninga; Brasil sier de ønsker samhandling og foreta operasjon samtidig med den norske. Altså kan vi fastslå at datoen er satt av norske myndigheter. Vi kan også lese at brasilianske myndigheter ikke har kunnet samhandle om ikke de fikk svar på retts anmodningen og heri altså økonomi rapporter! De var svært viktige for brasilianske myndigheter som skriver at de ikke kunne utføre aksjonen uten disse. Var aksjonen og samhandlinga så viktig at rapportenes beskaffenhet og sannhetsgehaltet var underordnet?
Det blir da naturlig å spørre seg, hvilken rettsikkerhet ivaretar økokrim når de besvarer henvendelsen med «foreløpige rapporter». Brasil er et klassifisert U-land med store juridiske problem, herjet av korrupsjon og uten særlig respekt for menneskerettene. Amnesty international har alt om dette på sine hjemmesider!
Videre hva er normal behandlingstid for svar på rettsanmodninger? Et brev til UD vil gi slikt svar og jeg kan love at det svaret ikke er «et fåtalls dager»! Hva sier norsk lovanvendelse om rettsanmodninger? Det står ikke mye i relevant i norsk lov, men trolig nok. I interpols instrukser kan vi f.eks lese «Interpol kontorene forutsettes å utøve sin virksomhet innenfor rammene av og med hjemmel i nasjonal lovgivning og under full nasjonal suverenitet.
Jeg har liten juridisk bakgrunn, likevel er det ikke vanskelig å se at tviste og ankepunktene mot økokrims håndteringer er mange. Derfor er det med spenning jeg imøteser Sivilombudsmannens konklusjoner til økokrims forsendelses behandling. Punktene over har ikke vært tema i kommunikasjonen med S`om.
De er fremført for at dere som følger saken skal kunne se de vannvittige komplikasjoner og ikke minst de enorme kostnader som vi og forvaltninga blir til del. Rett og slett og trolig kun fordi økokrim ikke ga et rett svar til brasilianske myndigheter i april 2007.
En kan spørre seg om forklaringer og det vil sikkert fremkomme mange svar i fremtia, men ingen som rettferdiggjør at riktig svar ikke ble avgitt før og kun til Nrk og Kari Sørbø for omtrent 1 år sia. Det svaret står i samsvar med det en kan lese i økokrims årsrapport; «Vi ønsker å bidra til at mediene formidler korrekt og dekkende informasjon om vår virksomhet.»
Det ser ikke ut til at økokrim er like interressert i at de samme mediene prøver å formidle riktig informasjon fra økokrim til utenlandsk rettsinstitusjon, da velger de å reservere seg mot sannhetsgehaltet og sier at det er en uvanlig fremgangs måte. Det eneste uvanlige i så måte er vel egentlig å ikke skriftlig innestå for sine utalelser til de som opprinnelig stilte spørsmålene. Det gjør det ikke bedre at Norges to siste justisministere poengterer. Svaret SKAL være RIKTIG.
At hele saken begynner med en DN reportasje, bygd på tvilsomme informanter synes i alle sammenhenger å være glemt! At denne artikkelen er ført som bevis i Brasil likeså! Når sannheten endelig blir medelt pressen av Kavlie ja så er plutselig ikke pressen et formidlingsorgan overfor Brasil. Forstå det den som kan?
«Vi holder en lav medieprofil». «Det er en betydelig belastning å komme i økokrims søkelys». «Vi vil ikke bidra til å øke belastningen». «Vi går ikke ut med opplysninger. Annerledes når en sak er pådømt, påtale vedtak». «Åpenhet er ønskelig».
Dette er sitater hentet blandt økokrims formål. De er alle som en gode, selv om de kanskje burde resverve seg også litt mer hva gjelder saker som har påtale vedtak. På langt nær alle saker ender med domfellelse. At belastningen er betydelig kan jeg skrive under på. At jeg ikke har fått tiltale, også! Om de ønskelige formålene er fulgt i Natal saken er spørsmål det nå må bli tatt stilling til.
Politiet skal sikre mennesker og eiendom , orden og den alminnelige tryggheten i samfunnet!
Økokrim har hevdet at de har forholdt seg til internasjonalt politisamarbeid (interpol), det er utmerket. «Det kreves av medlems landene at de har godkjent FN`s menneskerettsærlæring.» Men har de fulgt den? FN`s menneskerettigheter
I skrivende stund skinner sola:-)
mbh fra Arvid

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3