Støtte-Fondet

På grunn av en fatal feil i Økokrims rapport til de brasilianske myndighetene er Arvid blitt fratatt alle sine eiendeler i Brasil.
Når han i tillegg nektes fri rettshjelp står han uten økonomiske midler. Advokathjelp er dyrt – det behøves hjelp både i Brasil og i Norge – og den juridiske hjelpen han hittil har kunnet skaffe seg er av sporadisk art.

Dømt til 12 års fengsel

Arvid har fått en dom på nesten 12 års fengsel i brasiliansk fengsel. Ankesaken er stor og kostbar å drive.

Derfor er det opprettet et støttefond for saken hans.

Det er registrert i Brønnøysundregistrene – se registreringen her – med registreringsnummer 994 323 326.
Støttefondet er opprettet på konto 6401 14 02168  i Nordea.
Fondet skal finansiere både juridisk hjelp og annen innsats som kan få Arvid ut av det tragiske dillemaet han har blitt satt i av norske myndigheter.

Støttefondet har et eget styre og egne vedtekter som regulerer bruken av donerte midler.

Statutter for fondet

Formann i Fondstyret er Harald Birkeland (ha-bi@online.no)

Du kan donere penger på to måter:

Kort og PayPal. Klikk deg inn på Donate og følg anvisningene. Her donerer du et valgfritt beløp.  Veiledning for betaling med kort.

Banktransaksjon: Doner et valgfritt beløp ved å overføre til konto 6401 14 02168 via nettbank eller bankoverføring.

Tusen takk for ditt bidrag!

Donering via Kort eller PayPal

Overfør et beløp til bankkonto 6401 14 02168 i Nordea.

Valgfritt beløp

UA-13087107-3