Håndvasken i statsforvaltningen

20/07/2011 by

Hver gang Arvids sak blir kommentert av norske myndigheter, også av justisministeren, henvises det bl.a. til at «Vi kan ikke gripe inn i en rettssak som pågår i utlandet«.

Greit nok, i de fleste tilfeller, og det fungerer ofte som bra nok såpe når norske myndigheter vil vaske hendene sine og ikke gripe inn.

Men hva om norske myndigheter selv er hovedårsaken til arrestasjon og at tiltale blir fremmet overfor en nordmann i utlandet?

Hva om arrestasjonen og tiltalen blir fremmet med basis i misvisende rapporter produsert av norske myndigheter?

Hva om enhver med noenlunde gangsyn kan se at tiltalen bygger på en misvisende rapport fra myndighetene, og at konsekvensen av å ikke få frem den riktige rapporten til rette utenlandske myndighet i tide kan bli fatal for den tiltalte?

Norske myndigheter fortsetter å bruke samme såpe i denne saken, og tror antakeligvis at hendene blir skinnende rene etter håndvasken. Det vaskes og det vaskes, både i departementer og hos Økokrim.

Men dengang ei. Det valser rundt mange med tydelige skitne hender i forvaltningen vår i denne saken, for såpen er ikke bra nok.

Argumentet om ikke å intervenere i utenlandske rettsprosesser er ikke holdbart når norske myndigheter selv er hovedårsak til en feilaktig tiltale, og unnlater «med alle mulige midler» å rette opp misforholdene og misforståelsene . Det blir ganske stakkarslig – og flaut – når voksne kvinner og menn på vegne av Norge repeterer samme uholdbare lekse gang etter gang i diverse media.

Finnes det ingen i forvaltningen – eller hos den politiske ledelse – som har såpass baller at de kan bryte i gjennom og si at «Dette må vi rydde opp i, for vi har selv vært med og skapt situasjonen»?

«Vi har gjort alt vi kan i denne saken» har justisministeren gjentatt flere ganger fra Stortingets talerstol.

Nei, hr Justisminister, det har dere ikke. Dere vet ikke en gang hvor dere skal sende viktige og oppklarende dokumenter! Se «sender til poste restante».

Det hele blir stakkarslig og flaut fordi disse uttalelsene blir gjort av ellers svært oppegående mennesker i statsforvaltningen og i politikken.

Kjære ansvarlige og oppegående mennesker i maktposisjoner, her får dere et velment råd:

Ikke ha tillit til denne såpeprodusenten lengre. Dere blir ikke rene av den såpen. Den fungerer ikke, for vi ser at dere fortsatt har skitne hender.

Skift såpe, bruk heller en såpe som heter «Sannheten», gjerne samen med en av typen «Ansvar».

Disse fungerer som regel bra, og så sover man så godt om natten etter å ha brukt disse såpene.

Håndvasken i statsforvaltningen hadde neppe blitt godkjent av Mattilsynet. De krever nemlig rene håndvasker og såpe som virker.

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3