Harde fakta blir neglisjert

11/07/2012 by

Det var med sjokk og vantro vi leste om dommen Arvid fikk. Sjokket blir ikke mindre av den unnfallenheten som utvises av norske politikere i regjering og deler av den riksdekkende pressen.
Mange har ytret sin avsky på denne behandlingen gjennom til dels sterke meninger bl.a. i div. sosiale medier. Og det er lett å forstå, for dette er et justismord på lik linje med Fritz Moen-saken! I dette ligger også frustrasjonen som oppleves av støttespillerne til Arvid m.h.t. hvor mye oppmerksomhet som riksdekkende media vier Kongo-saken, Bolivia-saken, pedofilisaken i Gambia… – mens saken til Arvid forblir forsøkt brakt til taushet.
DN, Aftenposten og Vg hadde en kort notis om dommen og det var sakset fra pressemeldingen sendt ut av NTB. Ingen av dem tok seg bryet verdt med å ta opp telefonen for å ringe og be om en kommentar. De tok seg heller ikke bryet med å be Justisministeren om en kommentar. De samme medier har sendt egne folk til rettsakene i Kongo, Bolivia og Gambia og sørget for en solid dekning og referert villig vekk om all bistand som er kommet de berørte norske statsborgere i gjeldende saker til gode. Arvid Birkeland nevnes ikke med et ord, saken eksisterer ikke? Han er forsøkt gjort usynlig.. – av hvem?
La oss dvele litt ved det å være usynlig. Synligheten er veldig skjev fordelt i vårt samfunn – noen får og tar massivt med oppmerksomhet, av mer eller mindre naturlige årsaker. Andre blir ikke hørt, ikke sett, ikke verdsatt, ikke spurt. Men vi har alle i oss et iboende behov for å bli sett, av noen.
Vi trenger å oppleve at noen SER utfordringene man står overfor, at noen SER at man kjemper sin livs kamp hver dag, hvert øyeblikk. Dette handler om de som opplever at det tyngste ikke nødvendigvis kommer fra egen kropp eller sjel, men fra mangelen på anerkjennelse og det å bli sett av andre..!? Det å bli sett er en forutsetning for å kunne delta i et likeverdig møte mellom to subjekt, og er avhengig av å møtes i det tredje. Dette tredje etableres ved at man deltar i den andres problem og tar den andres synspunkter på alvor..! Hvordan tror dere dette føles for Arvid? Han leser norske aviser på nettet, men ingen skriver eller ønsker en kommentar om dommen HAN har fått..??!
Hva dommen angår er det å si følgende: Det å havne i fengsel mer enn fem år i Brasil er ifølge Amnesty ensbetydende med den sikre død. Ergo har Arvid og Trygve(Kristiansen) en dødsdom hengende over seg, uten at norske myndigheter evner å rydde opp (se youtubevideoen «Hell Hole» som dokumenterer dette) . Dette ignoreres også av rikspressen, mens de har skrevet side opp og side ned om soningsforholdene i bl.a. Kongo og Bolivia. Hvorfor?
Videre er saken til Arvid klare brudd på menneskerettighetene. På UD’s egne sider om menneskerettigheter står følgende:»De økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene omfatter først og fremst retten til arbeid, retten til rimelige arbeidsvilkår, retten til å danne fagforeninger, retten til en tilfredsstillende levestandard, retten til sosial trygghet, rett til utdanning og helse, samt retten til kulturliv. Disse rettighetene framgår blant annet av FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.»
  • Pkt 1: Arvid er blitt fratatt retten til arbeid
  • Pkt 2: Arvid er blitt fratatt retten til rimelige arbeidsvilkår
  • Pkt 3: Arvid er fratatt retten til en tilfredsstillende levestandard
  • Pkt 4: Arvid er fratatt retten til sosial trygghet
  • Pkt 5: Arvid er fratatt retten til utdanning og helse, samt retten til kulturliv

Dette er bare fem punkter som er blitt krenket uten at embedsverket hjelper til. Og apropo hjelp fra embedsverket. På Ud’s sider om Ansvarsområder står bl.a. følgende:»Utenrikstjenesten har i tillegg et ansvar for å yte nordmenn hjelp, råd og beskyttelse ovenfor utenlandske myndigheter, og gir bistand til norske borgere i utlandet ved straffeforfølging, ulykker, sykdom og dødsfall.»

Javel, da kan vi undres over følgende:
Da dommen ble kjent for Arvid ba han den norske ambassaden i Brasil om hjelp til å få oversatt dommen og fikk følgende til svar;

Kjære Arvid Birkeland,

Viser til din henvendelse sendt til ambassaden i Brasilia vedrørende oversettelse av domsavgjørelsen.

Generalkonsulatet har ikke anledning til å oversette dommen, dette må du selv dekke. Du kan eventuelt søke Fylkesmannen i Oslo og Akershus om fri rettshjelp.

Vennlig hilsen

Are Berentsen

Fungerende stasjonssjef

 

Kgl. Norsk Generalkonsulat

Rua Lauro Muller, 116/Sala 2206

Torre do Rio Sul, Botafogo

22290-160 Rio de Janeiro, RJ

Tel: 021 25 86 75 07

Fax: 021 2275 0138

 

 

Intet mindre enn et fantastisk bevis på enten, ordrenekt eller tjenesteforsømmelse?

 

Jeg sier bare en ting: SAMLE TROPPENE! Vær med å gjør Arvid synlig igjen, vær med å gi saken et ansikt!

 

—  https://www.youtube.com/watch?v=ERhJs5x-S4s&feature=player_embedded

 

OPPFORDRING

Det er en kjensgjerning at norsk presse – med unntak av Nrk-Trøndelag v/ Kari Sørbø, Dagbladet og delvis Adresseavisen – ikke vil skrive om saken. Jeg oppfordrer derfor ALLE støttespillere til å forfatte egne leserinnlegg om saken til Arvid. Der bør det belyses at saken mot ham skyldes manglende informasjon fra norske myndigheter (www.hjelparvid.com), politisk unnfallenhet og neglisjering av menneskerettighetene. Send gjerne også til DIN lokalavis.

På den måten kan vi gjøre Arvid synlig i norsk media :)

 

Magne Skretting

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3