Sender til poste restante

26/03/2011 by

Norske myndigheter visste ikke hvordan de skulle få dokumenter vedlagt saken til Arvid på riktig måte.

Dokumenter som lenge ( over 3 år) har vært etterlyst av Arvid og hans advokat, senest i Arvids møte med Økokrim da han var hjemme i januar,  ankom nylig det norske konsulatet i Natal via den norske ambassaden i Brasil.

Konsulen i Natal har ingen formell myndighet til å overlevere dokumenter på vegne av den norske stat, og henvendte seg til Arvid og ba ham om å hente dokumentene og få dem overlevert til dommer Jambo.

Dette er i seg selv ganske bemerkelsesverdig. Til overmål er dette dokumenter som Økokrim nektet Arvid innsyn i før dommer Jambo hadde fått dem.

Dokumentene er oversatt til portugisisk (flott!), og er svært viktige for Arvids sak. Det er nemlig en uttalelse fra Økokrim der de formelt bekrefter at de ikke har noen mistanker til Arvid om økonomiske misligheter i Norge, at Arvids penger er lovlig opptjent i Norge, og at de er lovlig overført til Brasil.

ENDELIG!!!

Dokumentene ankom forhåpentlig vis akkurat tidsnok til å kunne vedlegges saken.

Vi gjentar for n-te gang:

Økokrim /norske myndigheter  har kun 1 gang – èn gang – klart å få dokumenter sendt/overlevert på riktig måte og på riktig språk til de brasilianske myndighetene. Det var den foreløpige (og helt feilaktige) rapporten som fikk Arvid arrestert i april 2007. Den ble overlevert brasilianske justismyndigheter av en kurer – en norsk politimann fra Økokrim. Den feilaktige rapporten var altså prioritert svært høyt. Etter at fadesen ble oppdaget har de enten nektet å sende, nektet å oversette, eller sendt i hytt og vær.

Dette har blitt en tragikomisk farse hr Justisminister!

På tide å rydde opp i rotet og ansvarsfraskrivelsen hr Justisminister?

På tide å lage rutiner som hindrer at norske statsborgere blir sittende fanget i årevis i et fremmed land og fratatt sine eiendeler etter misvisende rapporter produsert av norske myndigheter hr Justisminister?

Finnes det forresten noen slike rutiner hr Justisminister?

Hvis ikke, så tipses det herved om et par tradisjonelle og gode demokratiske begreper som kalles Etikk og Moral. Det antas at det er lovlig å anvende slike verdinormer i tilfelle det mangler spesifikke rutiner, hr. Justisminister.

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3