Åpent notat fra Arvid

07/07/2009 by

Åpent notat om Norsk etikk og moral forståelse.

Etter lengre tids ”samhandling og samarbeid” med Brasilianske myndigheter valgte Norske myndigheter å svare på en godt forklart anmodning, med mangelfull og uriktig informasjon. Dette oppleves av de dette gjelder som grov og uriktig intervenering i  Brasilianske myndigheters  justisia.   Fordi informasjon som er meddelt  er uriktig og ufullstendig.  Nå når uriktig og mangelfull  informasjon skal rettes opp så hevder  Norske myndigheter at de IKKE kan sikre at rett informasjon blir inntatt i saken på tross av at økokrim skriver at slik informasjon SKAL ERSTATTE  tidligere informasjon.

Nå vil ikke Norske myndigheter intervenere lenger, det kunne de mao. kun når vi skulle fengsles,våre eiendeler beslaglegges og tiltale besluttes.  ”Samarbeidet” er tydeligvis ikke tilstede lenger !  Kanskje ikke så rart siden saken bygger på informasjon fra Norge og som umulig kan være  i samsvar med det anmodningen faktisk etterspør!  Værsågod sier Norske myndigheter bruk den infoen dere foretrekker om det er den mangelfulle eller den mer riktige, det legger vi oss ikke bort i !

Konsekvensene er brutale,familier på randen av ruin og med menneskelige tragedier truende rundt hjørnet!

I Norge har ikke myndighetene noe å utsette overfor bl.a. undertegnede.  Da sørger de i stedet for at et tredje verdens land får tilgang til uriktig og mangelfull informasjon slik at Brasil kan føre og åpne sak mot norske borgere på vegne av Norske myndigheter på fremmed grunn og for et fremmed rettsystem.   I iveren etter å ta andre norske borgere ble skylapper  påklistret etterforskninga, konsekvensene er altså katastrofale, men det bryr tydeligvis ikke  myndighetene seg særlig om!

De er fullt ut klar over at informasjonen som ble sendt Brasil er gal, mangelfull (derfor ordet ”foreløpig”).  Myndighetene har nå brukt 2 år på å medele nettopp at det er mangelfull informasjon som er sendt Brasil.  Likevel har lagretten i Norge full tillit til at økokrim klarer å formidle riktig dokumentasjon .(Justis dep. har det ikke,intervenerings prinsippene)  På den bakgrunn avviser Lagretten min søknad om å få oppnevnt forsvarer!

Kan det virkelig være slik at jeg ikke har rett til å forsvare meg mot denne  uretten som er påført meg av Norske myndigheter!  De fant det hensiktsmessig å intervernere Brasilianske myndigheter med uriktigheter slik at de kunne foreta beslag,fengsling og ta ut tiltale på bakgrunn av disse feilaktige dokumentene.  Det er Norske dokumenter (eller mangelen på slike) innhentet av økokrim jeg må forsvare meg mot.  Forsvarer får jeg ikke oppnevnt, ei heller i Brasil.

Enorme kostnader blir pålagt meg/oss som resultat av Norsk intervernering.  Svaret på anmodninga fra Brasil er feil og mangelfull, hvem sitt ansvar er det å rette opp?

Øvrige personer som ble etterforsket og som også ble utsatt for  tilsvarende i forhold til Brasil har fått oppnevnt forsvarer.   Vi som var så ”uheldige”  å oppholde oss i Brasil og representere  Norge får altså ikke oppnevnt forsvarer!   Utenlandske borgere i Norge har alle rettigheter .  Vi har ingen!   Er dette i samsvar med Norske borgeres oppfatning av rettferd?

Konvensjonen som ligger til grunn for denne ”samhandlings aksjonen”  omhandler krav til dobbel straffbarhet!   I Norge går st.adv. Geir Kavlie ut i NRK  å bekrefter  at bl.a jeg ikke har gjort noe ulovlig og for lengst er renvasket for hvitvaskings misstanker.

Hvordan forsvares da såkalt dobbel straffbarhet?  Og hvorfor er det så vanskelig å medele ”samarbeidspartneren” ved Dommer Jambo dette, han vil  nemlig gjerne ha informasjon?

Saken er vel så enkel at anmodningen aldri skulle vært besvart, rett og slett fordi det ikke forelå grunnlag til å etterkomme anmodningen.  Når svar likevel ble gitt stilles det forhåpentligvis strenge krav til fakta og sannhets gehaltet i et Norskt svar?

Det svaret kan bare bli;  ”Arvid og hans relaterte selskapers  midler benyttet til investeringer i Brasil via Norges Bank er legale og fullt ut beskattede midler”.   Da innestår NM for det de vet er  sannheten og det er nok faktisk det  Brasilianske myndigheter faktisk har etterspurt!

Norske myndigheter har åpnet saken her nede under Brasiliansk flagg.  Uten (norsk) forsvarer gjør de meg i realiteten rettsløs.  Med viten og vilje muliggjør Norske myndigheter justis mord av Norske borgere på fremmed lands territorium!

Den Brasilianske dommeren Jambo skriver i en rettslutning at han vil innta ALL dokumentasjon som er sendt fra Norge i prosessen.  Problemet er at jeg aner ikke hva som er sendt og vi får heller ikke innsyn i dette!  Da (uten oppnevnt advokat) kan jeg/vi heller ikke etterprøve og sikkerhets kontrollere hva som faktisk er sendt.   Jeg er mao nektet innsyn og i så måte rettsløs.

Hvordan kan JD si at de ikke vil og kan intervenere når det er et ”samarbeid” og intervernering var del,  ja selve grunnlaget i  ”samarbeidets” innledene faser.  Dommer Jambo har åpnet for å ta inn i prosessen riktig informasjon fra Norske myndigheter ?  Det har så langt  Norske myndigheter oversett.  Kan de det?

Er dette rettferd i tråd med de etiske og moralske læresetninger vi  i Norge  har lært å respektere og prissette?

Natal. 07.07.09.

Arvid Birkeland

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3