Tanker om fri rettshjelp 1

03/03/2010 by

“Støtte til Bolivia-jentene er som en loddtrekning.”

I artikkelen 03.03.10 viser Dagbladet hvordan de tre kokaintiltalte norske jentene i Bolivia blir forskjellsbehandlet når det gjelder økonomisk støtte til advokat.

Les artikkelen her

Nektet støtte.

Arvid har som kjent blitt nektet økonomisk støtte til advokat hele tiden – på tross av anking og forsøk på gjenopptakelse.

Artikkelen i Dagbladet viser en, etter mitt syn, ganske uryddig prosess i rettsapparatet, (i forhold til likhetsbehandling) der tilfeldigheter kan avgjøre vel så mye som sakene det dreier seg om

Jeg har registrert at mange nordmenn som havner i trøbbel i utlandet (av ulike typer) får støtte til advokat. Det er slik det skal og bør være i et av verdens rikeste demokratier som etterstreber likhet for loven og rettferdighet for alle.

Ubehagelig tendens?

Men ser vi samtidig en tendens til at økonomiske forbrytelser – eller tiltale for slike – ikke har like mye krav på rettferdighet og likebehandling fra myndighetene som drapstiltaler ol?

Man skal være forsiktige med å påstå – men det sniker seg inn en ekkel følelse av at “forbrytelser mot Staten” – som økonomiske forbrytelser ofte er (skatt, moms etc.) – ikke rager like høyt på skalaen for hjelp og støtte fra norske myndigheter som tiltaler for andre lovbrudd.

Her påstås ingenting – men man undres.

Retten stoler på Økokrims rettferdighetssans.

Under behandling av Arvids søknad om fri rettshjelp i Lagmannsretten grunngir retten avslaget slik:

» Ut fra dokumentasjonen som foreligger, legger lagmannsretten til grunn at Økokrim av eget tiltak sørger for at straffesaken i Brasil blir korrekt opplyst fra norsk side.»

Javel? Økokrim er dermed så opphøyet i rettens øyne at de umulig kan begå feil – bevisst eller ubevisst? Dermed trenger heller ikke velferdsstaten og verdens beste demokrati å belemre dem med vaktbikkjer i form av advokater som skal se til at alt foregår velbalansert og riktig.

Når det gjelder Økokrim, vel og merke. Andre deler av Påtalemakten vil retten gjerne ha mulighet til å kontrollere i form av å gi støtte til fri rettshjelp.

Som sagt – man kan ikke annet enn å undres, og den ekle følelsen i ryggmargen fortsetter å ese.

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3