Tanker om fri rettshjelp 2

01/04/2010 by

Helomvending fra norske myndigheter i Boliviasaken.
Etter at det ble klaget på urettferdigheten i at noen fikk og andre ikke fikk statlig støtte til advokat i samme straffesak, har norsk rett for sikkerhets skyld gjort helomvending og fratatt alle støtten til advokat – få dager før rettssaken! Se artikkel i VG her.

Staten øser ut penger.
I etterforskningen både i Boliviasaken og i Arvids sak har den norske staten brukt mye penger på å etterforske sakene og bistå utenlandske myndigheter. Ingen feil i det.
Men der skal tydeligvis pengebruken stoppe.

Staten sørger for seg selv.
Staten sørger for at politi og påtalemakten får gjort jobben sin – men nekter de tiltalte/involverte penger og resurser til å eventuelt kunne forsvare seg.

Skyldig eller ikke skyldig, i en rettssak – særlig i utlandet – er det mange feller å gå i for en uinnvidd. Jussens mange irrganger og fremmede prosessregler kan felle en tiltalt selv om man er uskyldig (dette er i ferd med å skje Arvid), og en straffeutmåling kan avhenge av inngående kjennskap til rettsprosedyrer i vedkommende land.

Dette bekymrer i liten grad norske myndigheter, i og med at reglene for støtte til advokat tydeligvis er så lite konkrete at flere rettsinnstanser kan tolke veldig romslig, veldig forskjellig og etter eget forgodtbefinnende.

Ikke en rettsstat verdig.
Det er ikke i samsvar med et godt demokrati og et rettsystem som etterstreber likhet for loven å frata et menneske advokatstøtte noen dager før saken skal opp i retten – til overmål i utlandet og i en sak hvor det snakkes om 10 til 25 års fengsel.
(Hallo Amnesty!)

Arvid risikerer også et tosifret antall år bak murene i et Brasiliansk fengsel, som ikke er kjent som noe feriehotell. Han har fått prøve hvordan det er å bo 7 mennesker på en liten celle med to senger.

Han har konsekvent blitt nektet advokatstøtte – også etter at det ble kjent at tiltalen mot ham i Brasil bygger på grove feil fra norske myndigheter (Økokrim)

Norske myndigheter – representert ved rettsinnstanser – mener i fullt alvor at de som i sin tid klarte å få Arvid arrestert på feil informasjon fra dem selv (Økokrim)- også er best skikket til å ordne opp i misforholdet og rette opp alle feil de selv har begått. Retten stoler på Økokrim – det er begrunnelsen for at Arvid nektes støtte til advokat.  Hadde det skjedd i et land i “den 3. verden” så hadde Norge protestert og kalt det uverdig.

Norske myndigheter og forvaltning administrerer ikke et vanlig lotteri i sakene om fri rettshjelp.

De legger opp til russisk rulett.

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3