Saksresyme pr nov 2011

31/10/2011 by

Etter mange forespørsler publiseres det her et kortest mulig (vanskelig) resymé av saken. Stikkordsresyme; – Jan 2000. Drar...

read more

Økokrim er ikke å laste, i føl...

04/09/2011 by

2.september forelå Sivil-ombudsmannens (SOM) svar på klagen mot Økokrim i håndteringen av Arvids sak. SOM finner ikke å kunne laste...

read more

Håndvasken i statsforvaltninge...

20/07/2011 by

Hver gang Arvids sak blir kommentert av norske myndigheter, også av justisministeren, henvises det bl.a. til at «Vi kan ikke...

read more

Forsvarets sak på norsk

07/05/2011 by

Her følger forsvarets sak til rettsaken. Det er oversatt til norsk av godkjent transallatør.   FØDERAL DOMMER I 2. DOMSTOL I...

read more

Sender til poste restante

26/03/2011 by

Norske myndigheter visste ikke hvordan de skulle få dokumenter vedlagt saken til Arvid på riktig måte. Dokumenter som lenge ( over 3...

read more

Svorkmo godtar dommen

26/03/2011 by

Trønderavisa: Ifølge saksøkerne var Sverkmo skyld i at Kristiansen og Birkeland havnet i et økonomisk mareritt i Brasil. De hevder at...

read more
UA-13087107-3