Rapportene det strides om

20/08/2010 by

Vi velger nå å publisere de to rapportene fra Økokrim, der den ene – “Foreløpig rapport” er grunnlaget for at Arvid ble arrestert i Brasil 8. mai 2007.

Anmodningen som ble sendt fra brasilianske myndigheter er hemmeligstemplet i Brasil, derfor er det her kun tatt med hovedpunkter slik brasiliansk påtalemyndighet på det tidspunktet så det. (Anmodningen er tidligere gjenngitt i norsk presse). Av den norske oversettelsen kan vi lese:

•De ønsker å klarlegge pengestrømmen og formuen fordi den er uforenelig med den inntekten som er innrapportert.

•Det har ikke blitt stadfestet en kilde til pengene eller formuen til mange av de mistenkte.

Ut fra bl.a dette etterspørres assistanse og anmodning om følgende:
•Register og rulleblad
•Helhetlige kopier av dokumenter i «nemesis» mm.
•Vedlegg av opplysninger om skatt og økonomi fra 2002, likeledes i forhold til foretakene som disse personene er tilknyttet…

Her følger Foreløpig Rapport, som ga Brasiliansk politi mulighet til å arrestere Arvid. Under følger Endelig Rapport.  Du kan også få opp sidene i bildemodus og dermed bla i sidene ved å trykke på første siden av rapporten.

Foreløpig rapport side 1

Foreløpig rapport side 2

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Her følger Endelig Rapport – som frikjenner Arvid på alle punkter. Klikker du på siden så kan du bla i sidene på den måten i stedet for å scrolle nedover

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3