Svar fra Økokrim

17/09/2013 by

Den 20. august leverte Geir Rudolfsen  et brev ang. Arvids sak til Økokrim. LES BREVET HER

3. september svarer Økokrim:  (Du kan laste ned PDF her hvis det er vanskelig å les under)

 

 

Det er ikke god redaktørskikk å kommentere partsinnlegg med en «hale» uten at de får kommentere svaret, men Økokrim er ikke så veldig hyppe på å kommentere noe på disse sidene (jeg får ikke svar på henvendelser dit i forhold til samarbeid om stoff på disse nettsidene)
Skulle de komme med  kommentarer til denne «halen» så vil de bli publisert.

2. avsnitt:
Dere har heller ikke hatt særlig valg, for Arvid og mange medhjelpere har i over 6 år mast og bedt Økokrim sørge for at Brasilianske myndigheter forstår hva Økokrim egentlig sier , og at saksinformasjon blir fremsendt riktig til dommeren, med riktig prosessnummer, uten at det har hjulpet.

Økokrim har aldri (så vidt oss bekjent) bekreftet skriftlig at det ikke er noen straffesak mot Arvid i Norge. I motsatt fall ber vi om dokumentasjon på det. (Økokrim følger med på disse sidene og kan respondere hvis de vil…)

Tjenestemenn fra Økokrim har i vitneavhør forklart seg, men ingen i Brasil legger særlig mye vekt på slike vitneavhør. Det er en helt annen kultur der enn i Norge – en helt annen og fremmed verden i forhold til Norge, og dommere vurderer slike vitnemål som undervektig.

Arvid er dømt for å ha hvitvasket penger.
Har Økokrim ikke forstått hvorfor?

Her er grunnen:
Gjennom foreløpig rapport og i samarbeidet av 2006 hevdet nemlig økokrim SKRIFTLIG at Arvid IKKE hadde legale  midler i Norge å bruke.  
Når de ikke er villige til å endre dette SKRIFTLIG, med brevhoder og stempler (som er svært viktig i den brasilianske kulturen), så kan man egentlig ikke forvente at dommeren handler annerledes.

Comprende, Kavlie?


3. avsnitt:

Den vanlige håndvaskingen fra Økokrim (og diverse justisministere: Vi har gjort alt vi kan – kan ikke gjøre mer, har strukket oss langt….). 

FAKTA:

Kavlie nekter komplett å skrive under på avskriften av intervjuet med NRK – der han på radio uttalte at de ikke mistenkte Arvid for noe kriminelt i Norge, og at han hadde legale midler i Norge, som på legal måte ble overført til Brasil via Norges Bank.
Dette på tross av at Arvids brasilianske advokat har informert ham skriftlig om at saken mot Arvid ville bli stoppet hvis dette ble gjort! 

Er det å strekke seg «så langt som mulig», Kavlie?

Mer om å strekke seg så langt som mulig;

1. Øk (økokrim) har nektet å oversette dokumenter som beviser Arvids økonomiske legalitet, opprinnelse og kapasitet. 
De har oversatt en mengde andre dokumenter, bl.a utskrifter av telefonavlytting. (Vi forutsetter at økokrim hadde juridisk tillatelse til det fra norsk domstol, slik brasiliansk dommer krever de skal ha)

2.  Øk har nektet å trekke den foreløpige rapporten fysisk ut av saken, med det resultat at dommeren benytter den til å konkludere med at Arvid ikke har økonomisk kapasitet, og trekker da den slutningen at hans norske midler stammer hans fra illegal virksomhet.

3. Øk spredde usannheter i 2006 om at Arvid ikke hadde kapasitet.  Det ble benyttet av brasilianske myndigheter til å få innsyn og telefonavlytting.  Øk har ikke skriftlig rettet opp dette (så vidt vi vet)

4. Øk sendte inkriminerende brev til brasilianske myndigheter om at Arvid skulle ha solgt en BMG leilighet, og at det var skatteunndragelse.  De har aldri rettet opp dette, enda de vet at det er en tredje person som solgte sin leilighet privat til en italiensk kjøper.
Arvid er også dømt for dette forholdet, selv om han bare er en cc i en email om saken fordi han hjalp den italienske kjøperen med tolking, og fordi han var driftsansvarlig for alle 26 leiligheter.

Det er nok å ta tak i for den som vil strekke seg langt, Kavlie.

 

4. avsnitt:
Fra brasiliansk hold fått opplyst…

Hvor er «endelig økonomisk rapport»  omhandlet av dommeren?
I dommen refereres det til den «foreløpige rapporten» – den er nevnt ved flere anledninger.

Dommeren skriver da vitterlig i dommen at Arvid ikke har bevist økonomisk kapasitet! 
Hvem i all verden skal skal rette opp de feilene – feilinformasjonen – om ikke nettopp Økokrim?  De har påtatt seg og lovet å etterforske akkurat det. En dommer i norsk lagrett forutsatte også at ØK sørget for riktig saksinformasjon i Brasil.

 

5. avsnitt:

Har ikke grunnlag for å gå inn…  
Kjent og kjær håndvasking hos både Øk og norske myndigheter forøvrig.

Er ikke den innstendige oppfordringen fra Arvids brasilianske advokat  grunnlag godt nok til og i hvert fall prøve å etterkomme den?  Er ikke Arvids rettsikkerhet grunnlag godt nok?

Øk er  opplyst om – gjennom dommen – at Arvid er dømt med bakgrunn i «foreløpig rapport», manglende oversettelser, og fordi øk aldri har svart på spørsmålet i en rettsanmodning: Er midlene fra Norge legale eller ikke? Ja eller nei.

Ingen har da bedt Øk eller norske myndigheter om å overprøve en brasiliansk dommer!

Denne formuleringen har Øk, UD, Justisdep og flere justisministere brukt i 6 år nå. 
Det er klisjeer, bevisst eller ubevisst verktøy som får fokus bort fra det saken egentlig handler om.

………………………………………………………………………………………………………..

En gang for alle til Kavlie, UD,  Justisdep og norske myndigheter generelt:

INGEN HAR BEDT OM – ELLER ØNSKER – AT NORSKE MYNDIGHETER SKAL OVERPRØVE EN UTENLANDSK DOMSTOL! 

Er det greit nå? Kan vi slippe mer av dette fjaset for fremtiden?
……………………………………………………………………………………………………….

Dette har Arvid bedt om i 6 år:

  • At Økokrim sørger for at dommeren får fremlagt  riktig informasjon om Arvids økonomiske kapasitet, legalitet og kilden til hans midler.
  • At de blir fremlagt skriftlig, i klartekst og på riktig språk, på offisielle norske brevpapirer med tilhørende stempler, oversatt og sendt til riktig mottaker.

Det er det man har bedt om.
……………………………………………………………………………………………………….

Noe skurrer – noen vil ikke.

Da holder det ikke å komme med byråkratfjas, Kavlie!
Det holder ikke å lene seg tilbake og si at «Vi har gjort alt…. «.
Dere har ikke det – og det verste er at dere vet det. Dere VET.

Det er det som gjør oss så opprørt. 
Vi kan tåle dumheter, uforstand og feil.
Vi er alle mennesker, og vi tilegner oss gjerne visdom ved å gjøre store og små feil opp gjennom livet. Det er kanskje slik vi lærer mest, for det gir oss erfaringer.

Men for å lære så må vi prøve å rette opp feilene våre, og gjør det man kan for at rettferd skal skje fyldest. Særlig når en selv har medvirket til urettferd gjennom at feil informasjon har blitt spredd og brukt mot et annet menneske.

Feil blir tilgitt bare man prøver – vi mennesker tilgir som bare det når vi stilles overfor ærlige og ekte mennesker.
Når det istedet kommer unnaluringer, bortforklaringer og grå intetsigende offisielle formuleringer som tar fokus vekk fra det egentlige problemet – da blir vi opprørt.

Skjønner du det, Kavlie?
Kan du forstå en slik ubyråkratisk, hverdagslig, enkel og menneskelig faktor som opprørthet, når vi opplever urettferdighet og løgn? Like mye når det skjer med andre som med en selv?
Prøv å kjenne etter.
Ikke i hjernen – men et annet sted – et sted som er ekte, og som ligger dypt, dypt inne i oss alle.

Dere har fortsatt sjansen, Kavlie.
Dere sitter fortsatt med nøkkelen til rettferdighet i denne saken.
Hva med å la all prestisje fare, og sette dere ned med Arvids advokat(er) for å virkelig gjøre et forsøk?

Det er så enkelt, så enkelt.
Dere trenger bare å produsere dette ene arket med offisielt brevhode og norske stempler – og som forteller i klartekst det du hevder offentlig at dere mener, få det korrekt oversatt til portugisisk, og sendt det til riktig mottaker i Brasil.

Verre er det ikke.

Men man må MENE det, VILLE det, og GJØRE det hvis det skal fungere.

I denne saken er det mye som skurrer. Man blir i sterk tvil om «noen» egentlig VIL at Arvid skal få oppreisning for de feilene «noen» har begått.

Webredaktør Tore Lunden

(Som sagt innledningsvis: Økokrim er velkommen med kommentarer til denne «halen». De vil i så fall bli publisert i sin helhet – slik svarbrevet ble gjort her.
Jeg kan også love at et slikt svar ikke vil bli kommentert i en ny «hale» på samme side som svaret, men i tilfelle i en egen artikkel.
)

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3