Tanker om fri rettshjelp 3

16/04/2010 by

VG nett skriver 13.04.10: “UD reiste for over 1 million kroner i Kongosaken”.
Se artikkelen her.

I tillegg kommer lønn og andre kostnader forbundet med de i alt 13 diplomatene som har besøkt Moland og French mens de har sittet arrestert, og under rettssakene.
Dette er prisverdig gjort av norske myndigheter, de stiller opp for disse to nordmennene som har kommet i store vanskeligheter i utlandet.

Jeg unner Moland og French all den hjelp og støtte de kan få der de sitter fengslet med en dødsdom hengende over seg i Kongo. Men jeg ser ikke hvordan myndighetene kan leve med den enorme forskjellen i hjelp og støtte fra sak til sak.

Arvid Birkeland risikerer i verste fall opptil 20 års fengsel i Brasil for en blemme som norske myndigheter, ved Økokrim, har klart å skape. Ja – for det er kun økokrims feilaktige rapport som danner grunnlaget for rettssaken mot Arvid i Brasil, der han altså risikerer et tosifret antall år i fengsel.

I 3 – tre – år har norske myndigheter (fra Økokrim, via UD til Justisministeren) forsøkt å melde seg ut av saken, og med en iver etter å vaske hendene som kanskje imponerer helsemyndighetene, men ingen andre. Dette har de gjort etter at de (Økokrim) avleverte en feilaktig rapport som fikk Arvid arrestert i 2007.

Det er kun etter press fra henholdsvis familie, presse, hjelpende advokater og venner, og enkelte stortingspolitikere at saken har klart å overleve som en “case”. Uten dette presset hadde norske myndigheter gravd Arvid og saken hans langt ned , og helst bortenfor alle blåner.

Prikken over i-en ble satt da Arvid ble nektet fri rettshjelp – med avslag på økonomisk støtte til juridisk hjelp. Han sitter altså i husarrest, er fratatt alle sine midler, uten mulighet til egen inntekt, og med en familie å forsørge på den andre siden av jorden, og risikerer opptil 20 års fengsel i Brasil på grunn av en blunder fra Økokrim. Men, neida – alt dette kvalifiserer ikke til å få dekket utgifter til advokathjelp underveis. Retten som avslo søknaden om fri rettshjelp tok forøvrig for gitt at Økokrim selv klarte å ordne opp til Arvids beste.(Finnes det en pris for merkelige begrunnelser i norsk rett så er denne herved nominert)

Moland og French har i følge VG`s til overmål også fått hjelp av det norske statsapparatet til å søke om fri rettshjelp. Det er selvfølgelig prisverdig i seg selv – men de fleste vil også se den himmelropende urettferdigheten og forskjellsbehandlingen som norske myndigheter utviser fra sak til sak.

Hva er problemet kjære Mor Norge? Hva er det vi ikke forstår?

Noen blir fratatt økonomisk støtte til advokat bare noen dager før saken skal opp (Bolivia) – mens andre får all mulig hjelp og støtte – verdt over millionen bare i reiseutgifter (Kongo). Atter andre blir nektet en hver form for både hjelp og økonomisk støtte – dette til overmål etter at norske myndigheter selv har sørget for å få dem arrestert og tiltalt på feil premisser.

Kjære Mor Norge: Hva er det med deg om dagen?

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3