Vi ventet spent – NÅ VET VI

29/08/2013 by

partieneArvid Birkeland har sendt epost med 4 spørsmål til stortingskandidater (de første på listene) fra  de største partiene som stiller til valg fra Trøndelag.

Han har gitt dem svarfrist til 29. august.

Under ser du hvordan responsen har vært, samt spørsmålene som ble sendt.

OBS: Det er bare de nevnte partiene (som har svart og ikke har svart) under som har fått spørsmålene fra Arvid. De som ikke har fått spørsmålene har heller ikke hatt mulighet til å svare.

 

 

 

Disse har svart :
V, Frp og H sine toppkandidater lover å hjelpe til om de blir valgt. 
Knut Fagerbakke fra SV (Trondheim bystyre) har tidligere inntatt en klar holdning for å hjelpe Arvid. Han har også gått ut offentlig i NRK med beskyldninger om justismord.


Arvid sier at han er veldig glad og takknemlig for engasjementet, støtten og de klare holdningene fra stortingskandidatene som gadd å svare ham. Han har svart og takket hver enkelt på mail.


Disse har ikke svart:
Stortingskandidatene (fra Trøndelag) fra AP, SP, MDG, SV og KRF som fikk henvendelsen, har ikke svart i skrivende stund.
SV blir likevel stort sett reddet av Knut Fagerbakke i Trondheim bystyre, som har vist et fantastisk engasjement i saken.

Det er vel ingen overraskelse at Arvid er «...jævlig skuffet..» over de representantene – og dermed partiene de representerer -som ikke gadd å svare ham på fire relativt enkle spørsmål nå før valget.

Kjent sak.
Arvids sak kan umulig være  ukjent for representantene. Den har med ulike mellomrom preget både riksavisene Dagbladet og VG, lokalavisene i Trøndelag (spesielt Adresseavisen), riksdekkende TV som TV2 og NRK, i særdeleshet NRK Trøndelag som har hatt utallige radioinnslag om saken, samt enkelte ukemagasiner  de siste 6 årene(!!).

Saken har vært oppe i Stortingets spørretime 3 ganger, der både den daværende sittende og en vikarierende justisminister etter beste evne har konkurrert i roing og famlende unna-snakking.

Tunge aktører fra opposisjonen på Stortinget – inkludert partiledere og tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V), har flere ganger under veis prøvd å hjelpe Arvid. Det har vært i form av spørsmål til justisministeren i Stortingets spørretime, brev til statsråder, og Per Sandberg (FRP) reiste egenhendig til Brasil for å prøve å hjelpe Arvid.

Ønsker ikke eller tør ikke.
Arvid drar selv den konklusjonen at de som ikke har svart IKKE ØNSKER å hjelpe på en måte som kan monne (det er det spørsmålene dreier seg om):
Nemlig å skjære igjennom embedsmannståka (spesielt tåkehavet i Økokrim og UD) for å få rettet opp tidligere graverende feilskjær fra den kanten, noe som i det store og hele er grunnen til at Arvid er i den situasjonen han er i.

Byråkratisk rot og stahet.
Vi kommer i en artikkel senere til å offentliggjøre noen eksempler på både skriftlige og praktiske bommerter  fra embedsmannståkehavet, der det bedrives direkte feilinformasjon, man omgår sannheten etter beste evne, og svarer på henvendelser uten å vite hva man egentlig svarer på. 
Enkelte eksempler er så hårreisende at jeg (artikkelforfatteren) egentlig nekter å tro det. Hadde jeg ikke visst det og sett det sort på hvitt så hadde jeg sagt at dette må være noe rot fra byråkratiet i en eller annen korrupt bananrepublikk.

Men det er det altså ikke. Det er fra byråkratiet i Norge – et av «verdens beste land» å bo i, som også etter sigende innehar  «et av verdens beste demokrati».
Men demokratiet gjelder visst ikke for byråkratiet og embedsmannsverket.

Javel, hr Statsråd.
Kan virkelig ikke landets lovgivende forsamling, og den lovlige innsatte regjering, hamle opp med embedsmennene og sette disse på plass?
Jeg kan bare ikke unngå å mimre over komi-serien «…javel, hr statsråd» (som gikk for lenge lenge siden…), der embedsverket lurte statsrådene trill rundt, og fikk det som de selv ville. Alltid.

Men, folkens: DET ER SLIK I NORGE! Arvids sak viser dette klarere og klarere. Sittende regjering har ikke  klart/villet/maktet/evnet å rydde opp i rotet til Økokrim og UD. De skylder vekselvis på hverandre, og henviser stort sett til noen andre.

Ingen har ansvaret.
Ingen har visst ansvaret for Arvids skjebne lenger.
Økokrim frontet gjerne saken og tok glansen da de skulle avsløre hvitvasking av penger og mafiavirksomhet med koplinger mellom Norge og Brasil.

Helt til det viste seg at de hadde fanget fisk som ikke skulle fanges. Overfor brasilianske myndigheter anklaget de  Arvid for noe han beviselig ikke hadde gjort, og som fikk katastrofale følger for Arvid og hans familie.

Fra da av senket tåka seg over Økokrim.
Fra da av hadde de «gjort alt de kunne gjøre» for saken.
Fra da av sto de heller å vasket hendene sine enn å virkelig ta tak i miserene de selv hadde satt i gang og redde Arvid ut av dyregropa de feilaktig hadde gravd for ham.

Fra da av kunne heller ikke UD hjelpe.
Fra da av hadde også justisministeren «gjort alt han kunne gjøre».
Fra da av hjalp ikke Arvids norske statsborgerskap ham i det hele tatt.

Til påtroppende:
Til dere som nå stiller til valg, og til påtroppende justisminister og utenriksminister (hvem det nå enn måtte være) vil jeg si:

Bring Norge ut av skammens skygge i denne saken. FÅ NOE GJORT!  DET HASTER!

Gjør noe som klarer å overbevise oss om at Norge faktisk er et av «verdens beste demokratier», og at man kan regne med best mulig hjelp som nordmann – også i utlandet – om det verste skulle skje.

Vi krever ikke at dere skal utføre mirakler. 
Vi vil bare at dere skal prøve – ærlig, oppriktig – og etter absolutt beste evne.
Mer krever vi ikke – for det er bra nok for oss det!

SÅ LENGE DERE HOLDER HVA DERE LOVER, OG IKKE LYVER FOR OSS.

Godt valg.

………………………………………………………………………………………………………

Henvendelsen fra Arvid var slik:

Til Stortingskandidatene.

Det tragiske dødsfallet til Tjostolv Moland i Kongo illustrerer hvilke tragiske konsekvenser det kan få hvis norske statsborgere havner i fengsel i land som Kongo og Brasil.
Jeg vil derfor be deg som Stortingskandidat svare ja eller nei på følgende spørsmål:  Vil du, om du blir valgt, aktivt arbeide for at jeg, Arvid Birkeland, får nødvendig bistand til;

1.  Oversettelser til portugisk av det min brasilianske advokat ser på som nødvendige norske dokumenter (vedlegg til en økonomisk rapport).

2.  Underskrift fra Statsadvokat Geir Kavlie på autentisk utskrift av hans uttalelser gitt til Nrk-Trøndelags Kari Sørbø om at jeg har økonomisk kapasitet og at mine norske midler sendt til Brasil (via Norges Bank) er legale og at det utfra saksdokumenter han har sett ikke er mulig å missforstå det.  (Vil stoppe saken mot meg i følge min brasilianske advokat.)

3.  Å sørge for at uriktig og mangelfull informasjon som økokrim har gitt til brasilianske myndigheter blir rettet opp og at riktig og komplett informasjon blir etterstrebet og formidlet.

4.  Å sørge for at disse dokumenter blir levert og inntatt i saken mot meg i Brasil.

Jeg er dømt til nesten 12 års fengsel (5 år i brasiliansk fengsel er i følge Amnesty jevngått med dødsstraff), fratatt jobb og alle eiendeler, samt ilagt en stor bot!

Jeg ber om at svar formidles til min mail adresse innen den 29 august d. å.

Mbh fra

Arvid Birkeland

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3